Duurzaam wonen is voor Havensteder vooral: meer wooncomfort en minder energielasten. Daar zetten we de komende jaren stevig op in. Isoleren is hierin een belangrijke eerste stap.

Momenteel is isoleren voor Havensteder de meest effectieve manier om het energieverbruik van woningen te verlagen. Isoleren heeft ook het meest positieve effect op de woonlasten en het wooncomfort van de huurder. “De komende twintig jaar isoleren we de daken, vloeren en gevels van een groot deel van onze woningen”, vertelt Pepijn van Lobenstein, adviseur Programma en Innovatie. “We sluiten zo veel mogelijk aan op andere, geplande onderhoudswerkzaamheden. Voor het isoleren van de vloeren zetten we aparte projecten op.”

Vloeren, daken, gevels
In 2017 voorziet Havensteder zo’n 500 woningen van vloerisolatie. In totaal komen er zo’n 13.000 woningen voor vloerisolatie in aanmerking. Bij dakisolatie gaat het in totaal eveneens om circa 13.000 woningen. De eerste 950 daken pakt Havensteder het komende jaar op, in nauwe samenwerking met haar onderhoudspartners voor het dak: de dakpartners. Pepijn. “Met onze gevelpartners gaan we op zoek naar geschikte isolatie-oplossingen. Daarnaast vervangen we al het enkel- en oude dubbelglas voor minimaal HR+ glas. In 2017 beginnen we met 2.400 woningen.”
Duurzame energieopwekking
In de toekomst worden woningen niet meer met gas verwarmd. Isoleren is een belangrijke stap op weg naar gasloze woningen. Pepijn licht toe: “We zorgen eerst dat de woningen minder energie verbruiken. Daarna gaan we over tot duurzame energieopwekking. Hierbij kiezen we bewust voor beproefde methoden, zoals het benutten van restwarmte of zonne-energie.”

Bewoners ook verantwoordelijk
Bewoners hebben zelf ook een belangrijke rol in energiebesparing en comfortabel wonen. Havensteder stimuleert dit. Bijvoorbeeld met TRIME, een duurzaamheidsprogramma dat al in meerdere wijken succesvol wordt ingezet. “Duurzaam wonen bereiken we samen”, besluit Pepijn. “Met onze partners maken we de woningen zo energiezuinig mogelijk, maar de bewoners bepalen uiteindelijk zélf hoe energiezuinig zij wonen.”
 
Lees meer over TRIME
 
Lees meer over onze isolatiewerkzaamheden