Klachten


Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Laat het ons weten.

klacht indienen

Wij zoeken graag naar een oplossing voor uw klacht

U huurt een woning bij Havensteder. Daarbij heeft u recht op een goede service. Zoals bijvoorbeeld goed onderhoud aan uw woning en een snelle reparatie als er iets kapot is. Wij zijn er voor u en informeren u zo goed mogelijk. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Ook dan kunt u bij ons terecht. Als u uw klacht doorgeeft, kunnen we samen zoeken naar een oplossing. En zo, kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Komt u er met ons niet uit?

Bent u het niet eens met hoe wij uw klacht oppakten of ontving u geen reactie van ons? Dan kunt u contact opnemen met de regionale geschillencommissie. De Geschillenadviescommissie behandelt klachten die zijn uitgegroeid tot een geschil. Ze doet dat voor huurders van van 10 woningcorporaties, waaronder Havensteder, in de regio Rotterdam. Als onafhankelijke, regionale klachtencommissie kan de Geschillenadviescommissie bemiddelen of advies uitbrengen om het geschil op te lossen. Op https://www.geschillenadvies.com/ vindt u meer informatie.

Bent u niet tevreden over de oplossing van de Klachtencommissie?
Reageert de Klachtencommissie niet binnen (de redelijke termijn van) drie maanden of bent u niet tevreden over de oplossing? Dan kunt u met uw klacht naar de Huurcommissie. Zij nemen uw klacht alleen in behandeling als u deze eerst voorlegde aan de Klachtencommissie. Op de website van de huurcommissie leest wanneer u bij hen terecht kan.