'We onderzoeken de mogelijkheden om de krachten officieel te bundelen met Woningstichting Eendracht.' Bart Kesselaar, directeur Strategie van Havensteder en Gert Florusse, voorzitter van het bestuur Woningstichting Eendracht, geven een toelichting.

natuurlijke partner

Woningstichting Eendracht heeft rond de 220 woningen aan - en in de omgeving van - het Grote Visserijplein in Rotterdam. Grote wijzigingen in de Woningwet en de verplichtingen die daarbij horen maken het voor de corporatie lastig om in de toekomst zelfstandig te blijven opereren. Kesselaar: "Eendracht is voor ons niet alleen een directe buurman, maar ook een natuurlijke partner om aan prettig, betaalbaar en duurzaam wonen in Bospolder-Tussendijken te blijven werken. Een fusie is voor beide partijen een logische keuze. We onderzoeken op dit moment de mogelijkheden om de fusie op 1 juli 2019 officieel te maken."
Gert Florusse, "Havensteder kent de buurt, de wijk waar onze woningen staan. Dat geeft ons het vertrouwen dat Havensteder een goede 'huisbaas' zal zijn voor onze huurders."

goed verankerd in de wijk

"Woningstichting Eendracht levert met kwalitatief goede en betaalbare woningen een belangrijke bijdrage aan de volkshuisvestelijke opgave in dit gebied", zegt Florusse. "Deze meerwaarde willen wij graag behouden voor de wijk en haar bewoners."

"Net als woningstichting Eendracht is Havensteder sinds jaar en dag goed verankerd in Bospolder-Tussendijken", vult Kesselaar aan. "Wij beheren zo'n 3.800 woningen in deze wijk. Als naaste buurman van woningstichting Eendracht kennen wij de specifieke problematiek in de wijk als geen ander. Samen met onze partners in het wijknetwerk zijn wij actief betrokken bij de aanpak van de uitdagingen op het gebied van betaalbaar wonen, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid".

"Zo zit er een grote opgave op het gebied van energietransitie aan te komen. Bospolder-Tussendijken is één van de twee wijken die wij met de gemeente hebben uitgekozen voor een integrale gebiedsaanpak. Toevoeging van de woningen van Eendracht levert schaalvoordeel op, houdt het aantal betrokken partijen beperkt en versterkt onze positie. Daardoor kunnen wij de belangen van huurders nog beter dienen."

groot maar dichtbij

"We kennen Havensteder als een betrokken en betrouwbare partner in de wijk. We werken al jaren samen aan goed wonen in Bospolder-Tussendijken," zegt Florusse. "Met een mogelijke fusie willen we dit ook naar de toekomst toe veilig stellen voor onze huurders, zonder afbreuk te doen aan het persoonlijke karakter van haar service en dienstverlening" zo vult Kesselaar aan. "Wij zijn een grote corporatie, maar wel zo georganiseerd dat we altijd dichtbij zijn. Onze wijkbeheerders, woonconsulenten en wijkteams staan structureel in nauw contact met huurders en zorgen voor een grote mate van persoonlijke aandacht. Dat past bij het DNA van Eendracht. Onze omvang is onder meer een voordeel waar het gaat om het bieden van continuïteit en bereikbaarheid." De fusie tussen Havensteder en Eendracht heeft geen gevolgen voor de huidige huurders van Havensteder, benadrukt Kesselaar. "Wij bundelen de krachten met een gezonde en actieve corporatie. Voor onze huidige huurders is het na de fusie dan ook 'business as usual'." Voor de huurders van Eendracht verandert de huisbaas, maar Florusse spreekt de verwachting uit dat huurders "onverminderd goede service kunnen verwachten, waarbij de mogelijkheden om met de huisbaas in contact te treden met nieuwe digitale middelen wordt vergroot".
Het onderzoek naar fusie wordt tussen nu en april 2019 uitgevoerd.