Sinds enige tijd zetten wij drones in voor het controleren van de kwaliteit van onze woningen. Met een drone kost een onderhoudsinspectie aanzienlijk minder tijd dan bij persoonlijke inspectie. Zo kan heel precies de staat van de gevels, dakbedekking en kozijnen worden opgenomen. Met deze inspecties weten wij wanneer en waar er onderhoud nodig is. Ook is het inzetten van drones een veiligere optie. Tot nu toe hebben er ruim 11,000 inspecties plaatsgevonden. Havensteder is de eerste woningcorporatie in Nederland die op een dergelijke schaal gebruik maakt van drone-technologie.

Drone-technologie

Het inzetten van drones levert niet alleen waardevolle informatie op over de staat van onze woningen, het is ook snel, slim en eenvoudig. Drones zijn gemaakt voor werken op hoogte en komen eenvoudig op lastig bereikbare plaatsen. Inspecteren op hoogte is meestal tijdrovend. Met een drone worden gebreken sneller inzichtelijker.

Digitalisering

Wij werken samen met Aeroscan die specialiseert in het verzamelen van vastgoedinformatie. Met de inzet van drones en het gebruik van speciale technieken - zoals kunstmatige intelligentie - wordt de huidige staat van onze woningen in kaart gebracht en kunnen wij precies zien wanneer en waar onderhoud nodig is. Tijdens het controleren van onze woningen wordt privacygevoelige informatie 'geblurd' en daarmee onherkenbaar gemaakt.

Wij evalueren over enkele maanden de concrete resultaten van het gebruik van drones en besluiten dan of wij de drones structureel gaan inzetten.