Woningcorporatie Havensteder, de gemeente Capelle aan den IJssel en The Motivated Academy zetten zich de komende maanden gezamenlijk in om Capelse jongeren letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen. Studenten van The Motivated Academy - die begeleiding op sportief en maatschappelijk vlak biedt aan jongeren uit Capelle aan den IJssel - zijn tot eind mei twee dagen per week actief in en rond de flat aan het Reviusrondeel. Zo gaan zij zwerfvuil bij het gebouw opruimen, vuilniszakken uit portieken verwijderen en trappenhuizen, keldergangen en speeltoestellen schoonmaken.

'Team FaWaKa' bestaat uit zo'n 20 jongeren die deelnemen aan een project van vijf maanden. Daarin worden zij met gerichte dagbesteding en een individueel programma voorbereid op een maatschappelijke carrière. Door het doen van vrijwilligerswerk werken zij toe naar een praktijkstage of een praktijkgerichte opleiding met een baangarantie in het vooruitzicht.
Anita Kenswil, projectleider van 'Team FaWaKa': "Met dit project dragen wij niet alleen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van een kwetsbare groep jongeren, maar we zorgen ook voor een schonere en veiliger woonomgeving. De samenwerking tussen Havensteder, de gemeente en The Motivated Academy is een mooi voorbeeld van een krachtenbundeling met concreet resultaat voor alle betrokkenen."
Sjoerd Geissler, wethouder Wonen Capelle aan den IJssel: "Wat een inspirerend project! Een maatschappelijke stage met opgerolde mouwen en direct zichtbaar resultaat. Ik mocht bij de aftrap van het project met eigen ogen zien met hoeveel enthousiasme deze jongeren aan de gang gaan. Mooi leertraject en een opsteker voor de buurt. Daar werken we als gemeente met heel veel plezier aan mee. Samen houden we Capelle schoon!"
Over Havensteder
Wij zijn Havensteder. Een woningcorporatie in de kern van stadsregio Rotterdam. We bieden een thuis aan ongeveer 45.000 huishoudens. Met name aan bewoners die weinig geld hebben of om andere redenen lastig zelf aan een woning kunnen komen. Bijvoorbeeld omdat ze in een kwetsbare positie zitten. Maar onze rol gaat verder. We willen graag dat bewoners zich thuis voelen in hun woning en hun buurt en mee kunnen doen in de samenleving. Een eigen thuis is daarvoor een basisvoorwaarde. Iedereen is van waarde. Daarom stimuleren we interactie en ontmoeting. Zodat er een gevoel van samenhorigheid ontstaat en mensen elkaar leren kennen en helpen. Indien nodig geven we een steuntje in de rug. We doen dit samen met bewoners en andere partners in de wijk. Samen geven we thuis.