Woningcorporaties Wooncompas, Havensteder en Patrimonium Barendrecht tekenden een samenwerkingsovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling van De Stationstuinen in Barendrecht. De Stationstuinen wordt een plek voor iedereen met veel verschillende soorten woningen. Als het nieuw te ontwikkelen gebied klaar is kunnen de corporaties ruim 1.000 sociale nieuwbouwwoningen extra aanbieden. De bouw van de eerste fase met daarin ongeveer 180 sociale huurwoningen start naar verwachting in de tweede helft van 2024.

De Stationstuinen
Met De Stationstuinen bouwt de gemeente Barendrecht aan de groene wijk van morgen. Waar ruimte is voor wonen, werken en samenleven. In het gebied ten oosten van het NS station komen ongeveer 3.500 nieuwe woningen. Hiervan wordt 30% sociale huurwoningen en 30% middeldure koop- en huurwoningen. Daarnaast is er ruimte voor horeca, winkels, onderwijsinstellingen, recreatiemogelijkheden en andere voorzieningen. Dit is vastgelegd in het ontwikkelkader Stationstuinen waarbinnen (markt)partijen hun ambities tot ontwikkeling kunnen brengen.
Een plek voor iedereen
Er komen veel woningen in een grote variëteit voor jong en oud; van student tot gezin, van betaalbaar tot duur; voor mensen uit Barendrecht en daarbuiten "Deze mix aan verschillende soorten woningen zorgt dat het een plek wordt voor iedereen. Ook komt er ruimte voor bewoners om door te stromen naar grotere of juist kleinere woningen die beter passen bij de gezinssituatie," zegt Peter Manders, directeur bestuurder Patrimonium Barendrecht. "De vraag naar sociale huurwoningen in de regio kan hiermee beter verdeeld worden in de regio. Zo krijgt de sociale woningmarkt meer lucht," voegt Peter Kranenburg directeur bestuurder bij Wooncompas toe.
Duurzaam
De Stationstuinen wordt duurzaam, zowel wat mobiliteit betreft als wonen. Woon je in De Stationstuinen dan heb je de trein binnen handbereik en heb je als fietser en voetganger voorrang in een gebied waar beperkt ruimte is voor auto's. Ook zijn er plannen voor deelauto's en -fietsen. "We laten onze bewoners graag comfortabel en energiezuinig wonen. Dat zien we terug in de plannen voor De Stationstuinen. De ambitie is om het gebied energieneutraal te maken en waar mogelijk circulair en met hernieuwbare materialen te bouwen zoals hout." aldus Sander Uiterwaal, directeur-bestuurder bij Havensteder.
Evenredig verdelen
De corporaties zijn actief in Barendrecht en dragen hiermee bij aan het oplossen van het tekort aan betaalbare sociale huurwoningen in Barendrecht. De woningen worden evenredig onder de drie verdeeld. De bouw en verhuur van de sociale huurwoningen gaat in fases. De totale ontwikkeling van De Stationstuinen zal zo'n 10 tot 12 jaar duren. Hierover hebben zij nu samen afspraken gemaakt.
Gezond leven en eten
Met het Fruitpacking District is de ambitie een toonaangevend woon-werk-gebied te maken waar mensen weer verbinding krijgen met gezond leven en eten. Door de aanwezigheid van Dutch Fresh Port en de recreatiegebieden Wevershoek en Waalbos te vermengen met nieuwe vormen van stedelijkheid ontstaat een wijk waar ontmoeten weer centraal staat. Het wordt een proeftuin voor nieuwe woonvormen met veel (eetbaar) groen, minder auto's, goede fietsverbindingen én veel ontspanningsmogelijkheden.