Aan de slag in Oud Crooswijk

Oud Crooswijk is een bijzonder deel van Crooswijk. Een echte, oorspronkelijke volkswijk. Geworteld in de stad. De 'echte' Crooswijkers willen nooit meer weg uit hun wijk.

In de aankomende jaren werken we op verschillende plekken in de wijk aan het bieden van een thuis. We bouwen nieuwe woningen en voeren renovaties uit. Het bieden van een energiezuinige woning speelt een belangrijke rol. Alle nieuwe woningen worden gasloos opgeleverd en bij renovaties verbeteren we het energielabel. Zie hieronder voor een overzicht van de verschillende projecten in de wijk.

Nieuwbouwprojecten

Nieuwbouw Boezemhuys

Aan de Boezemstraat in Rotterdam Crooswijk zijn er 38 sociale nieuwbouwwoningen opgeleverd. Het nieuwbouwproject Boezemhuys bestaat 6 tweelaags maisonnettewoningen met tuin, 7 kleinere appartementen van ongeveer 60m2 met balkon en 25 grotere appartementen van rond de 70m2 met balkon. Een totale investering van: 10,7 miljoen.

Klik hier voor meer informatie
Nieuwbouw Rubroekstraat

Aan de Rubroekstraat in het Rotterdamse Crooswijk worden er 60 sociale huurappartementen en -maisonnettes gebouwd. Het oude blok is in 2021 gesloopt en de nieuwe woningen worden in de 1e helft van 2023 opgeleverd.

De woningen

De 44 appartementen krijgen twee of drie kamers, de 16 maisonnettes vier.
Op de begane grond worden de 16 maisonnettes met een tuin en berging gerealiseerd. Op de drie verdiepingen erboven komen 16 driekamer- en 28 tweekamerwoningen. De appartementen worden voorzien van een buitenruimte op de extra brede galerij die aan de achterzijde van het complex ligt.

De woningen kenmerken zich door een fraai ontwerp, maar ook door een hoog niveau van comfort en duurzaamheid. Zo worden zij uitstekend geïsoleerd en aangesloten op het warmtenet van Eneco. Daarnaast is er een centraal ventilatiesysteem en komen er zonnepanelen op het dak te liggen.

Klik hier voor meer informatie
Nieuwbouw Tamboer 2

Tamboer 2 is in ontwikkeling en bestaat uit 51 sociale meergezinswoningen waarvan 4 grote rolstoelwoningen. De woningen op de begane grond hebben een tuin en een eigen entree aan de straat. MIX architectuur heeft de woningen ontworpen.
Tamboer 2 ligt aan de Boezemstraat en de Pijperstraat. Het huidige gebouw wordt binnenkort gesloopt.
Tot de sloop worden de woningen anti-kraak verhuurd.

Planning
De huidige panden worden in de eerste helft van 2023 gesloopt. De start bouw is naar verwachting begin 2023. De verwachte oplevering van de woningen is halverwege 2024. De woningen worden naar verwachting in de tweede helft van 2024 aangeboden op Woonnet Rijnmond.

Vernieuwing van Meekerengebied

Havensteder gaat aan de slag in het Van Meekerengebied. 79 Sociale huurwoningen maken plaats voor 79 nieuwe, moderne, duurzame sociale huurwoningen én 76 extra middenhuurwoningen. Dat doen we omdat de woningen ‘technisch’ op zijn. Door te kiezen voor sloop kunnen we toekomstbestendige, duurzame en betaalbare woningen terugbouwen. Met renovatie bereiken we dat niet.


Waarom sloop?
De woningen en de gebouwen zijn technisch 'op'. Ze zijn oud, gehorig en slecht geïsoleerd. Bovendien zijn er veel lekkages. Over de woningen komen veel klachten binnen over vocht en schimmel, tocht en slechte keukens, badkamers en toiletten. De funderingen moeten tussen 15-25 jaar worden vervangen. Dat is een dusdanig korte termijn dat die ingreep en kosten in een renovatie nu meteen zou moeten worden meegenomen. Zodra zowel fundering als gebouw moeten worden vervangen zijn de kosten voor renovatie bijna even hoog als nieuwbouw. Daarom besloten we om de gebouwen niet te renoveren, maar om te slopen.
Beloften

Sloop is altijd een pittige boodschap. We gaan de bewoners waarvan de woningen gesloopt worden van begin tot eind begeleiden naar een nieuwe woning. We zorgen ervoor dat alle bewoners uit sloopwoningen terug kunnen keren naar een nieuwbouwwoning in de wijk en maar één keer hoeven te verhuizen.

 • We bouwen evenveel sociale huurwoningen terug als we slopen,
 • Iedereen mag en kan in de wijk blijven,
 • We begeleiden u totdat u verhuisd bent,
 • Alle bewoners waarvan de woning gesloopt wordt, kunnen terugkeren naar een nieuwbouwwoning in het gebied (op basis van passend toewijzen),
 • Alle bewoners krijgen de wettelijke verhuiskostenvergoeding,
 • Bewoners betalen geen dubbele huur bij een verhuizing,
 • Bewoners mogen meedenken over de verdere invulling van sociaal plan.
Mijn woning wordt gesloopt, en nu?

Dit is een pittige boodschap. We begrijpen dat u zich zorgen maakt. Wij gaan u begeleiden naar een nieuwe woning. Dit mag en kan een nieuwbouwwoning in de wijk zijn. Maar u kunt ook ergens anders naar toe verhuizen. We volgen uw wensen. De sociaal begeleiders helpen u hierin.

Sociaal begeleiders / contact

Gerben Kroon en Nazia Tahraoui zijn uw vaste aanspreekpunt. Heeft u vragen dan kunt contact opnemen via mail naar vanmeekerengebied@havensteder.nl of bel naar 010 333 3401 (Gerben) of 010 333 3451 (Nazia).

Spreekuren

Gerben de Kroon en/of Nazia Tahraoui houden een spreekuur in de wijk. Vanaf 30 november zijn zij elke woensdag tussen 10.00 en 14.00 uur in de wijkhub op de Boezemstraat 187.
U kunt er terecht voor vragen over de sloop, als u hulp wilt bij het regelen van papieren of als u behoefte heeft om van u af te praten. De koffie staat klaar!

Veel gestelde vragen

Waarom wordt mijn woning gesloopt en niet gerenoveerd?
Uw woning en het gebouw zijn technisch ‘op’. De woningen en het gebouw zijn oud, gehorig en slecht geïsoleerd. Bovendien zijn er veel lekkages. Over de woningen komen veel klachten binnen over vocht en schimmel, tocht en slechte keukens, badkamers en toiletten. De funderingen moeten tussen 15-25 jaar worden vervangen. Dat is een dusdanig korte termijn dat die ingreep en kosten in een renovatie nu meteen zou moeten worden meegenomen. Zodra zowel fundering als gebouw moeten worden vervangen zijn de kosten voor renovatie bijna even hoog als nieuwbouw.

Na uitgebreid onderzoek maakten we de beslissing om te slopen. De kosten van renovatie zijn iets lager per woning, maar sommige zaken nemen we daarmee niet weg. Zoals smalle opgangen en houten scheidingsvloeren in de woningen. Bovendien blijft het een vooroorlogs pand met steeds hogere onderhoudskosten, in vergelijking met een nieuwbouwwoning. En ook bij renovatie zouden bewoners (tijdelijk) moeten verhuizen.

Ook kunnen we door uw woning te slopen, meer woningen terugbouwen. Een deel daarvan is zogeheten ‘middenhuur’. Aan dat soort woningen is een groot tekort in Rotterdam en het is dan ook de wens van zowel de gemeente als van de overheid om meer van dit soort woningen te bouwen. Daarom besloten we om het gebouw niet te renoveren, maar om te slopen.

Wanneer moet ik verhuisd zijn?
Het uitverhuizen van bewoners en het slopen van de woningen gebeurt niet allemaal tegelijk. We doen dat in twee fasen, zie hieronder.

Fase 1: alle bewoners zijn verhuisd voor september 2024.

 • Pijperstraat 42A t/m 58E

Fase 2: alle bewoners zijn verhuisd voor december 2026.

 • Van Meekerenstraat 35A t/m 37C
 • Van Meekerenstraat 301 t/m 327
 • Pleretstraat 44A t/m 46B
 • Pleretstraat 251 t/m 301
 • Pleretstraat 300 t/m 322

Waar kom ik terecht?
U mag kiezen naar welke plek u wilt verhuizen. Dat kan binnen Crooswijk zijn of erbuiten. Wij helpen u om een woning te vinden die passend bij u is, op de plek van uw keuze. Bijvoorbeeld door u te helpen met uw inschrijving bij Woonnet Rijnmond. En u krijgt van ons urgentie, waardoor u voorrang krijgt bij het zoeken naar een woning (Met onze urgentie heeft u geen inschrijfkosten bij Woonnet Rijnmond.). We bieden ook woningen van Havensteder aan die beschikbaar zijn. Zoals de nieuwbouwappartementen van project Rubroekstraat of op andere plekken indien mogelijk. We bieden maximaal twee keer een passende woning aan.

Kan ik ook terugkomen in de nieuwbouw van Van Meekeren?
Dat kan. In zowel fase 1 als fase 2 worden sociale en middeldure huurwoningen gebouwd. Omdat u moet wachten tot de nieuwbouw Van Meekeren klaar is, betekent dat wel dat u dan twee keer moet verhuizen. Eén keer naar een tijdelijke woning en daarna naar de nieuwbouw. U krijgt 1x verhuiskostenvergoeding uitbetaald.

Hoe kan Havensteder dat garanderen in deze tijd van woningnood en – schaarste?
Door u vroeg te informeren, hebben we flink wat tijd om te zoeken naar andere woningen. En wij hebben hiermee al rekening gehouden waar mogelijk. Bijvoorbeeld door de nieuwbouw van project Rubroekstraat bij oplevering als eerste aan te bieden aan de bewoners van het Van Meekerengebied.

Hoe zit dat met bewoners van fase 2?
Bewoners van fase 2 krijgen ook de mogelijkheid om snel te verhuizen. Voor hen kan ook een nieuw thuis gevonden worden in project Tamboer 2 aan de Pijperstraat. Deze zullen halverwege 2024 worden opgeleverd.

Hoe helpt Havensteder mij?
We nemen u mee in het hele traject en laten u pas los als u gesetteld bent in uw nieuwe thuis. Om wat voorbeelden te noemen:

 • We onderhouden op verschillende manieren persoonlijk contact met elkaar: Nazia en Gerben zijn uw vaste contactpersonen. Zij doen huisbezoeken, tweewekelijkse spreekuren in de wijk, zij zijn telefonisch bereikbaar en via een speciaal mailadres: vanmeekerengebied@havensteder.nl. U kunt ze van alles vragen, uw zorgen delen of gewoon van u af praten.
 • We maken een sociaal plan volgens de wettelijke bepalingen rondom herhuisvesting. Hierin ligt onder andere de verhuiskostenvergoeding vast. We bespreken deze met bewoners en wellicht kunnen we dit verder aanvullen met zaken die bewoners aangeven.
 • We betrekken de bewoners bij de beheeroplossing van de lege woningen om de buurt tijdens de uitverhuizingen veilig en prettig te houden.
 • We helpen u met zoeken naar een ander thuis.
 • Bewoners (hoofdhuurders) van fase 1 en 2 die voor de ingangsdatum van het sociaal plan en op eigen gelegenheid verhuizen komen toch in aanmerking voor de wettelijke verhuiskostenvergoeding.

Moet ik meer gaan betalen voor een nieuwe woning in Crooswijk?
De nieuwe woningen worden ‘passend’ toegewezen. Zoals de wet ons voorschrijft, kijken we naar uw inkomen en vermogenssituatie. Als dan blijkt dat u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, dan krijgt u die toegewezen. Het kan ook zijn dat uw inkomen of vermogen te hoog is om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. Dan is er de mogelijkheid om een middeldure huurwoning toegewezen te krijgen.

Waarom wist ik dit niet eerder?
We vinden het belangrijk om duidelijkheid te kunnen bieden. Daarom wilden we de resultaten van ons onderzoek naar de technische staat van de woningen afwachten. Zo kunnen we u gelijk meenemen in de consequenties.

Krijg ik verhuiskostenvergoeding?
Ja. Havensteder houdt zich natuurlijk aan alle wettelijke bepalingen. Elk jaar wordt de vergoeding vastgesteld door het Rijk. Voor 2022 is de vergoeding vastgesteld op € 6505,-.  Dit en andere zaken gaan we straks vastleggen in een sociaal plan.

Als ik zelf ga verhuizen voordat ik aan de beurt ben, krijg ik dan verhuiskostenvergoeding?
Ja. We streven ernaar om het sociaal plan voor fase 1 in maart 2023 in te laten gaan. Voor fase 2 streven we naar ingangsdatum juni 2025. De verhuiskostenvergoeding gaat normaal gesproken in vanaf het moment dat het sociaal plan ingaat. Maar we besloten dat bewoners (hoofdhuurders) van fase 1 en 2 die voor de ingangsdatum van het sociaal plan en op eigen gelegenheid verhuizen, toch in aanmerking komen voor de verhuiskostenvergoeding.

Wat zijn mijn rechten?
In Nederland is er wetgeving die bepaalt waarop u recht heeft. Zoals een verhuiskostenvergoeding. Deze en andere zaken gaan we met u bespreken tijdens de huisbezoeken en vastleggen in een sociaal plan.

Twee jaar geleden werd het van Meekerengebied aangegeven als onderzoeksgebied, waarom duurt het allemaal zo lang?
We begrijpen dat het langer duurt dan verwacht. Achter de schermen is hard gewerkt aan de onderzoeken en mogelijkheden van de wijk. We kozen voor zorgvuldigheid boven snelheid. We vinden het belangrijk om duidelijkheid te geven.

Mogen de bewoners meebeslissen over sloop nieuwbouw? 
Havensteder is eindverantwoordelijke voor haar woningen. Wij maken op basis van het technisch onderzoek en financiën de afweging voor sloop. Daarover kan niet meer worden besloten door bewoners. Havensteder zal wel met bewoners in gesprek gaan over hun woonwensen in toekomstige complexen.  

Mijn woning wordt niet gesloopt, en nu?
We hebben alle complexen uitgebreid onderzocht op de technische staat van het gebouw en de woningen. De complexen die nu niet aanpakt worden zijn in betere technische staat. Deze zullen we de komende jaren wel blijven monitoren. Het gaat immers ook om vooroorlogse panden. Heeft u klachten, geef dat vooral aan ons door.
Veel gestelde vragen

Wat gaan jullie aan mijn woning doen en wanneer?
Dat is op dit moment nog niet bekend. Zodra we daar meer duidelijkheid over hebben, informeren we u daarover.

Als ik daarop niet wil wachten, kan ik dan ook verhuizen met een verhuiskostenvergoeding?
U bent uiteraard vrij om te verhuizen als u dat wilt. U krijgt alleen geen verhuiskostenvergoeding. Dat is een wettelijk vastgelegd recht voor bewoners die moeten verhuizen omdat hun woning gesloopt wordt.

Contact

Gerben Kroon en Nazia Tahraoui zijn uw vaste aanspreekpunt. Heeft u vragen dan kunt contact opnemen via mail naar vanmeekerengebied@havensteder.nl of bel naar 010 333 3401 (Gerben) of 010 333 3451 (Nazia).

Wilt u een reparatie doorgeven? Neem dan contact met Havensteder - 010 890 25 25 of via de website www.havensteder.nl

Spreekuren

Gerben de Kroon en/of Nazia Tahraoui houden een spreekuur in de wijk. Vanaf 30 november zijn zij elke woensdag tussen 10.00 en 14.00 uur in de wijkhub op de Boezemstraat 187.
U kunt er terecht voor vragen over de sloop en nieuwbouw. De koffie staat klaar!

Plannen nieuwbouw Van Meekerengebied

We bouwen 79 sociale huurappartementen terug en 76 appartementen extra. De laatste zijn zogenoemde middeldure huurwoningen met huurprijzen rond de € 950 (prijspeil heden). Voor de sociale huurwoningen zijn de huurprijzen tussen bruto € 633 en € 753 (prijspeil heden). 

De kleine woningen zijn tussen de 55 en 60 m2 groot en hebben 1 of 2 slaapkamers. De grotere woningen (zowel sociaal als middelduur) zijn circa 70m2 en hebben in ieder geval 2 slaapkamers.  

Veel gestelde vragen

Waarom komen er middeldure huurwoningen? 
Als er meer woningen met verschillende (huur)prijzen/categorieën in een wijk staan, dan is er meer keuze voor bewoners. Bewoners die wat groter willen gaan wonen, kunnen dan in hun eigen wijk blijven wonen. Maar het aantal sociale huurwoningen blijft gelijk in het van Meekerengebied. De middeldure huurwoningen worden extra bijgebouwd. Er is ook een groot tekort in de stad aan middeldure huurwoningen (tot € 1000). Met deze ontwikkeling wordt ook aan deze behoefte voorzien.