Samen denken, samen doen

Wij zijn er voor onze bewoners en onze buurten

Daarom vinden we het belangrijk om met onze huurders en partners in de wijken samen te werken. Bij het maken van plannen of het opstellen van beleid. Maar ook gewoon in de buurt of het portiek. Als bewoners zelf aan de slag gaan voor hun woonomgeving, gaan de woningen en de buurt er alleen maar op vooruit. Daarom juichen we dat toe en helpen we graag! We zien steeds meer creatieve aanpakken en slimme oplossingen. Heeft u een goed idee voor uw buurt? Neem dan contact met ons op met de woonconsulent of wijkbeheerder van uw wijk.

Samenwerken

Samenwerken voor een buurt of wijk, daarvan zijn genoeg voorbeelden. We noemen er graag een paar:

  • Samen met de gemeente afspraken maken over wat we doen, welke middelen daarvoor nodig zijn en wat de rolverdeling is. Deze afspraken staan in een convenant samenwerking, beter bekend als prestatieafspraken.
  • Samen met huurders een nieuwe methode ontwikkelen om de tevredenheid van onze huurders te meten. Daardoor meten we nu ook de tevredenheid over het beheer van de woonomgeving en telt bijvoorbeeld het goed afhandelen van een reparatie zwaarder mee dan snel geholpen worden bij een huurcontract.
  • Samen met ondernemers, bewoners en gemeente weer leven brengen in een in onbruik geraakt bedrijventerrein in het Zomerhofkwartier.
  • Samen met huurders de gevolgen van de invoering van de warmtewet bespreken en overleggen over de voor alle huurders beste manier om de warmtekosten af te rekenen.
  • Samen met gemeente en andere partners in Capelle aan den IJssel een website realiseren waar bewonersinitiatieven betaald worden via crowdfunding.

projecten