Tijdelijke tegemoetkoming blokverwarming (TTB)

Woont u in een gebouw waar u de aansluiting voor warmte deelt met andere bewoners? Dan heeft u blokverwarming. Dit betekent dat u de kosten voor warmte via een maandelijks voorschot aan Havensteder betaalt. In 2023 compenseerde de overheid de hoge energiekosten. Voor mensen met een eigen cv ketel ging dit via het prijsplafond. Voor mensen met blokverwarming is dit de tijdelijke tegemoetkoming blokverwarming: TTB.


Heeft u blokverwarming? Dan verrekenen we de tegemoetkoming met de jaarlijkse eindafrekening. Hieronder leest u hoe dat werkt.

Hoe werkt de tegemoetkoming

De tegemoetkoming verrekenen we met de energiekosten van 2023. Dit ziet u terug op uw eindafrekening die u halverwege 2024 krijgt. Hier hoeft u niks voor te doen.

De regeling werkt als volgt:

  1. We tellen alle gemaakte warmtekosten van uw woongebouw bij elkaar op.
  2. Hier trekken we de totale tegemoetkoming van af die we van de overheid kregen voor uw woongebouw.
  3. Met de kosten die overblijven rekenen wij af zoals wij dit altijd doen, namelijk op basis van uw verbruik.

Op deze manier verrekenen we de tegemoetkoming op basis van het daadwerkelijke verbruik. We volgen hiermee de regels die horen bij deze regeling.

Heeft u naast blokverwarming ook blokelektriciteit?

Deelt u niet alleen uw aansluiting voor warmte, maar ook uw aansluiting voor elektriciteit in de woning met andere bewoners in uw gebouw? Dan heeft u blokelektriciteit. Dit betekent dat u de kosten voor elektriciteit in uw woning via een maandelijks voorschot aan Havensteder betaalt.
Ook voor blokelektriciteit komt er een tegemoetkoming. Deze wordt op dezelfde manier als de tegemoetkoming voor blokverwarming met u verrekend. Hier hoeft u niks voor te doen.

Zitten er ook bedrijfspanden in uw woongebouw?

Zitten er bedrijfspanden in uw woongebouw? Dan kan het zijn dat de tegemoetkoming op een andere manier verdeeld moet worden dan hierboven omschreven. In dit geval zal elke bewoner hetzelfde bedrag ontvangen. U hoeft hier niks voor te doen.

Valt uw woning binnen een VvE?

Is uw huurwoning onderdeel van een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Dan vraagt de VvE de tegemoetkoming voor u aan. Zij zorgen ook voor het verdelen van de tegemoetkoming.

Veelgestelde vragen:
Wanneer vraagt Havensteder de tegemoetkoming aan?

Havensteder heeft de TTB al bij de Belastingdienst aangevraagd. Voor de huurders die onder een VvE vallen wordt de TTB aangevraagd door de VvE.

Ik woon in een onzelfstandige woning (kamer), en nu?

Als er vier of meer onzelfstandige woonruimtes een aansluiting voor warmte of elektriciteit delen, komen zij ook in aanmerking voor de tijdelijke tegemoetkoming blokverwarming.

Ontvang ik nog steeds de TTB als ik verhuis?

Als u verhuist verrekenen we de tegemoetkoming voor het deel van 2023 dat u in de woning met blokaansluiting woonde.

Hoe zie ik op mijn afrekening terug of de TTB is verrekend?
Bij uw afrekening ontvangt u de specificaties van de meetbedrijven (Ista of Techem). Op deze specificatie ziet u dat de tegemoetkoming is verrekend.
Havensteder gaf eerst aan dat elk huishouden met blokverwarming hetzelfde bedrag zou ontvangen, waarom is de informatie nu anders?

Eerder dit jaar is door Havensteder gecommuniceerd over de TTB. Hier is aangegeven dat bij elk huishouden hetzelfde bedrag in mindering gebracht wordt bij de afrekening. Inmiddels is de regeling veranderd. Wij volgen de regels van de regeling.

Waar vind ik meer informatie over de tegemoetkoming?

Dit vindt u op de website van de Rijksoverheid.