Toekomst Agniesebuurt

Er gebeurt van alles in de Agniesebuurt in het Oude Noorden. De ontwikkelstrategie moet helpen om van de losse projecten - van funderingsherstel tot geveltuintjes - een samenhangend plan te maken. Verschillende bewoners en ondernemers uit de Agniesebuurt hebben actief meegedacht, gewandeld en soms zelfs geschreven. Mede dankzij hun inbreng ligt er nu een conceptstuk. Havensteder en de Gemeente besluiten binnenkort over de definitieve versie. Intussen wordt er al vooruit gekeken hoe de strategie landt in verschillende deelprojecten.

Programma van Wensen

In het Programma van Wensen gemaakt door Open Kaart, vind je een samenvatting van wat er tijdens de eerste inloopbijeenkomst op 28 april 2021 gezegd is. Toen lieten zo'n 50 bewoners horen wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de Agniesebuurt. De opbrengst daarvan is ook besproken tijdens een online bijeenkomst op woensdagavond 9 juni. Die avond liet ontwerpbureau PosadMaxwan bovendien zien hoe zij deze inbreng meenemen in de toekomstvisie - de ontwikkelstrategie - die zij voor Havensteder en de gemeente Rotterdam maken. Er waren die avond 22 mensen die actief hebben gereageerd en meegedacht.

Concept ontwikkelstrategie

De inbreng van het Programma van Wensen, de bijeenkomst van 9 juni én de buurtwandeling op 23 juni is allemaal verwerkt in de ontwikkelstrategie. Het is een concept: de ontwikkelstrategie is nog niet vastgesteld. Als dat gebeurd is, plaatsen we de definitieve versie ook online.

Zo denken je buren over de Agniesebuurt

In het Programma van Wensen is de inbreng van de digitale inloopbijeenkomst op 28 april samengevat.

Lees mee met de ontwikkelstrategie

Bekijk de samenvatting van de concept ontwikkelstrategie (let op: deze is niet definitief en kan nog veranderen)

Wat betekent dit voor jouw buurt?

Een mooie strategie is natuurlijk geen einde, maar vooral een goed begin. Bij de grote veranderingen in de wijk zijn de Gemeente en Havensteder aan zet, maar dit brengt ook kansen en aanknopingspunten met zich mee die juist tot stand kunnen komen als bewoners en organisaties er zelf aan werken. Meedenken en meewerken blijft dus belangrijk, ook in de komende tijd.
Zie deze strategie daarom ook als uitnodiging om mee te werken aan het mooier en beter maken van je eigen buurt.

Doe mee!

Heeft u een leuk initiatief en wilt u weten op welke wijze wij u hierbij kunnen helpen? Neem dan contact op via agniesebuurt@havensteder.nl.