Woningwet 2015

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. In de Woningwet staat wat woningcorporaties wel en niet mogen doen, wie daar toezicht op houdt en wat voor invloed huurders hebben.

Passend toewijzen

De Woningwet schrijft corporaties regels voor, voor het verhuren van woningen. Corporaties moeten zorgen dat de juiste woning bij de juiste huurder terecht komt. De overheid wil daarmee voorkomen dat mensen met een laag inkomen in te dure woningen wonen. Dat wordt ‘passend toewijzen’ genoemd. Passend toewijzen hangt af van uw inkomensgroep. Uw inkomensgroep wordt bepaald door uw inkomen, grootte van uw huishouden en uw leeftijd. Door u op Woonnet Rijnmond in te schrijven en uw gegevens in te vullen, weet u in welke inkomensgroep u valt. In dit filmpje van Woonnet Rijnmond wordt passend toewijzen verder uitgelegd.

Belangrijkste uitgangspunt is dat we ons concentreren op onze kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Hierover maken we samen met huurders en gemeenten afspraken. De manier van samenwerken verandert dan ook: huurders en gemeenten krijgen een grotere stem.

De Woonbond legt op hun website uit wat de belangrijkste kosten en inkomensgrenzen zijn voor huren in 2021.