Huurverhoging voor vrije sector

De huren van woningen in de vrije sector zijn gebaseerd op de markthuur en kunnen per woning variëren.  We verhogen per 1 juli 2022 de huur met 2,3 % of 3,3%.

Ligt de ingangsdatum van het huurcontract van uw vrijesectorwoning vóór 1 januari 2016?
Dan verhogen wij de huur van een vrijesectorwoning 2,3%. Wij gebruiken het maandprijsindexcijfer van februari 2021 volgens de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Heeft het huurcontract van uw vrijesectorwoning een ingangsdatum vanaf 1 januari 2016?
Dan gelden de afspraken die we in het huurcontract met u hebben gemaakt. Deze huurverhoging is afhankelijk van de markthuur en uw huidige huur en is 2,3% (CPI) of 3,3% (2,3 % inflatie +1%).


Geen bezwaar en huurverlaging mogelijk

Tegen de huuraanpassing van vrijesectorwoningen kunt u geen bezwaar maken. Ook is het niet mogelijk om een huurverlaging aan te vragen.

Betalingsregeling

Als er betalingsproblemen ontstaan vragen wij u om dit zo snel mogelijk bij ons te melden. Dan gaan we samen op zoek naar een oplossing.

Tabel huurprijzen vrije sector

Als u uw aanvangshuur weet, kunt u in onderstaande tabel zelf nagaan of u een vrijesectorwoning huurt.

Zoek het jaar op waarin u uw huurcontract afsloot. Is uw aanvangshuur van dat jaar hoger dan de huur in de tabel, dan is het een vrijesectorwoning. (Aanvangshuur is de eerste netto maandhuur van uw huurcontract.) Huurliberalisatiegrenzen
Jaargang Netto huur
1989 > ƒ 750,00 = (€ 340,34)
1990 > ƒ 775,00 > (€ 351,68)
1991 > ƒ 820,00 > (€ 372,10)
1992 > ƒ 865,42 > (€ 392,71)
1993 > ƒ 913,33 > (€ 414,45)
1994 > ƒ 963,75 > (€ 437,33)
1995 > ƒ 1007,50 > (€ 457,18)
1996 > ƒ 1047,92 > (€ 475,53)
1997 > ƒ 1085,00 > (€ 492,35)
1998 > ƒ 1085,00 > (€ 492,35)
1999 > ƒ 1107,00 > (€ 502,33)
2000 > ƒ 1149,00 > (€ 521,39)
2001 > ƒ 1.193,00 > (€ 541,36)
2002 > € 565,44
2003 > € 585,24
2004 > € 597,54
2005 > € 604,72
2006 > € 615,01
2007 > € 621,78
2008 > € 631,73
2009 > € 647,53
2010 > € 647,53
2011 > € 652,52
2012 > € 664,66
2013 > € 681,02
2014 > € 699,48
2015 > € 710,68
2016 > € 710,68
2017 > € 710,68
2018 > € 710,68
2019 > € 720,42
2020 > € 737,14
2021 > € 752,33
2022 > € 763,47

*) Een jaargang loopt telkens van 1 juli tot 1 juli. Dus jaargang 1989 betekent van 1 juli 1989 tot 1 juli 1990. LET OP: Met ingang van 1 januari 2011 loopt een jaargang steeds van 1 januari tot 1 januari.