Lage Land

Onderhoud- en renovatiewerkzaamheden

In april 2022 start Havensteder met het verduurzamen van 264 woningen (7 blokken) in Het Lage Land. De blokken liggen in een ruime parkachtige omgeving en vormen samen een duidelijk geheel.

Galerijflats
De twee galerijflats aan de Berlagestraat voorzien we van liften om de woningen geschikter te maken voor ouderen. Met deze ingreep wordt ook de hoofdentree verplaatst. Daarnaast isoleren we alle flats en verbeteren we het uiterlijk. Naast het kenmerkende beton en metselwerk in de bestaande situatie, worden bronzen hekwerken aan het pallet toegevoegd om het geheel een rijkere uitstraling te geven.

Portieken
De portiekflats worden aan de buitenzijde geïsoleerd en voorzien van pleisterwerk. Om de gevel extra detail te geven wordt hierin een belijning aangebracht. Ter plaatse van de entrees worden de gevels voorzien van metselwerk dat ook voorkomt bij de overige blokken. Kozijnen worden geschilderd en voorzien van geïsoleerde beglazing. De nieuwe lamellenhekken krijgen een brons kleur en geven het geheel een warme uitstraling.

Impressie van het plangebied (onder voorbehoud van wijzigingen)

Waarom voeren we de werkzaamheden uit?

We maken de woningen comfortabeler en energiezuiniger. Het gebouw is gebouwd in de jaren zestig. Verschillende onderdelen aan de binnenzijde en buitenzijde van het gebouw moeten vernieuwd worden. Ook voldoen de isolatie en de ventilatie niet meer aan de eisen van deze tijd.

Wat gaan we doen?

We voeren verschillende werkzaamheden uit in de woningen en woongebouwen.

Dringende werkzaamheden/onderhoudswerkzaamheden
Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om in de toekomst de woning aan de kwaliteitseisen te laten voldoen. Wij vervangen oude materialen voor nieuwe materialen.

Renovatiewerkzaamheden
Deze werkzaamheden zorgen voor een verbetering van het woongenot. Vaak voegen wij iets toe aan de woningen. Voor renovatie-werkzaamheden vragen wij toestemming van de bewoners. Dit doen wij met een akkoordverklaring.

Planning
Bergingen
Woningen
De Klerkstraat
82-164
Mei 2022 –
juni 2022
Juni 2022 –
september 2022
De Klerkstraat
13-95
Juni 2022 -
juli 2022
September 2022 – november 2022
De Klerkstraat
101-183
Juli 2022 –
september 2022
December 2022 –
maart 2023
De Klerkstraat
172-254
September 2022 –
oktober 2022
Maart 2023 –
juni 2023
De Klerkstraat
14-76
Oktober 2022 –
november 2022
Juni 2023 –
augustus 2023
Viergeverstraat
14-76
November 2022 – december 2022 September 2023 – november 2023
Viergeverstraat
82-144
December 2022 –
januari 2023
November 2023 –
februari 2024

Impressie van het plangebied (onder voorbehoud van wijzigingen)

Informatie voor bewoners Lage Land

Veelgestelde vragen

Welke werkzaamheden worden er in mijn woning uitgevoerd?
De werkzaamheden leest u in de informatieboekjes.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?
De werkzaamheden starten in april 2022. Wij informeren u binnenkort per brief over de planning. Uiterlijk twee weken voor de start van de werkzaamheden in uw woning komen we nog een keer bij u langs voor een persoonlijk gesprek.

Wie zijn mijn contactpersonen?
Tijdens de werkzaamheden is de woonconsulent Ron van Wijk, van Constructif uw aanspreekpunt.

Vanuit Havensteder is sociaal begeleider Nazia Tahraoui uw aanspreekpunt.

Welke voorbereidingen moet ik zelf doen?
Uiterlijk twee weken voor de werkzaamheden beginnen, komen we bij u langs om te bespreken welke voorbereidingen u nog moet treffen. U kunt alvast rekening houden met tenminste de volgende voorbereidingen:

  • We gaan in elke woning de ramen vervangen, daarom vragen wij u binnen 1,5 meter vanaf de ramen alle spullen en meubels te verwijderen. Ook vragen wij u uw gordijnen incl. ophangsystemen te verwijderen en de looproutes naar de ramen vrij te maken.
  • Wordt uw badkamer, keuken en/of toilet vernieuwd? Dan vragen wij u deze ruimtes leeg en schoon te maken.
  • Ook in de berging voeren wij werkzaamheden uit. Wij vragen u al uw spullen eruit te halen. Aannemer Constructif verzorgt tijdelijke opslag. Hierover krijgt u informatie.

De voorbereiding op de werkzaamheden is een gelegenheid om uw spullen uit te zoeken. Heeft u grof afval? U kunt dit gratis wegbrengen naar een milieupark of laten ophalen. Kijk op de website van de gemeente Rotterdam voor meer informatie: https://www.rotterdam.nl/loket/grofvuil/

Krijg ik een vergoeding?
Ja, maar de vergoeding verschilt per situatie. Kijk in het informatieboekje welke vergoeding u kunt verwachten. De vergoeding wordt na de werkzaamheden uitbetaald.

Mijn badkamer, keuken en/of toilet wordt vernieuwd. Welke keuzes kan ik maken?
Woont u in een galerijwoning (De Klerkstraat 101-183, 172-254, 82-164 en 13-95)? Dan heeft u het woonwinkelboekje en een keuzeformulier ontvangen. De keuzes zijn inmiddels vastgelegd en kunnen niet meer gewijzigd worden.

Woont u in een portiekwoning (De Klerkstraat 14-76, Viergeverstraat 14-76 en Viergeverstraat 82-144)? Dan krijgt u in de loop van 2022 meer informatie over de keuzes die u kunt maken.

Mijn badkamer heeft twee deuren. Blijft dit zo?
Als wij de badkamer vernieuwen, is het mogelijk om één deur dicht te maken. Bij de galerijwoningen met een dubbele badkamerdeur maken wij de deur naar de keuken dicht. Woont u in een portiekwoning, dan is tijdens huisbezoek 1 besproken of en welke deur u dicht wilt laten maken.

Mijn toilet wordt vernieuwd, is het mogelijk om een fonteintje te krijgen?
Bij de meeste woningen is het niet mogelijk een fonteintje te plaatsen, omdat de ruimte hiervoor te klein is. Als een fonteintje wel mogelijk is, wordt u hierover geïnformeerd.

Waar verblijf ik tijdens de werkzaamheden?
Als uw badkamer en/of keuken niet vervangen worden, kunt u tijdens de werkzaamheden in uw woning blijven. Overdag kunt u gebruik maken van rustpunten in de wijk. Zodra de werkzaamheden beginnen, krijgt u informatie over deze rustpunten.

Wordt uw badkamer en/of keuken wel vervangen? Dan mag u in uw woning blijven, maar u kunt ook kiezen om tijdens deze werkzaamheden ergens anders te logeren: in een logeerwoning of bij familie/vrienden. De logeerwoning is in de buurt van uw eigen woning en is compleet ingericht. U hoeft alleen uw persoonlijke spullen mee te nemen.

Informatieboekjes
  • Hoge blokken - De Klerkstraat 13 t/m 95 & De Klerkstraat 82 t/m 164
  • Lage blokken - De Klerkstraat 101 t/m 183 & De Klerkstraat 172 t/m 254
  • Portieken - De Klerkstraat 14 t/m 76 , Viergeverstraat 82 t/m 144 & Viergeverstraat 14 t/m 76
Sociaal begeleider
Anouk Schouwink & Nazia Tahraoui

Misschien heeft u al kennis kunnen maken met onze twee sociaal begeleiders in de modelwoning of tijdens een huisbezoek. Anouk Schouwink is uw aanspreekpunt bij vragen over het renovatieproject. U kunt haar bereiken door uw vraag te mailen naar aschouwink@constructif.nl. Nazia Tahraoui is de sociaal begeleider vanuit Havensteder. U kunt haar bereiken door te mailen naar lageland@havensteder.nl.

Spreekuur wijkbeheer

Wekelijks is er een spreekuur wijkbeheer met Lucas van Gelder. Tijdens dit spreekuur kunt u vragen stellen over onderwerpen die gaan over 'schoon, heel en veilig' rondom uw woning.

Voor al uw andere vragen neemt u contact op met de klantenservice van Havensteder.

Impressie van het plangebied (onder voorbehoud van wijzigingen)

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen, neemt u dan contact met op met onze klantenservice op nummer 010 – 890 2525 of via WhatsApp op 06 – 1365 3813.