Prestatieafspraken

Prestatieafspraken

Wij werken intensief samen met gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties om onze huidige en toekomstige bewoners in de regio Rotterdam een thuis te bieden. Wij maken samen op gelijkwaardige basis afspraken over verbeteren van de woon- en leefomgeving. Aan deze afspraken ligt de woonvisie van de gemeente ten grondslag. En sinds 2021 zorgen we dat onze prestatieafspraken ook bijdragen aan de Nationale Prestatieafspraken.

We maken afspraken met de gemeenten waar Havensteder bezit heeft en met onze huurdersvertegenwoordiging. We werken samen aan goede, wederkerige afspraken waarin we bijdragen aan een fijne woning en woonomgeving voor onze doelgroep.

Overzicht

Het regionale convenant aanpak complexe woonoverlast

Samen met de gemeente, politie, en drie vertegenwoordigers van particuliere verhuurders maakten wij afspraken om extreme woonoverlast de kop in te drukken. Door relevante privacygegevens met elkaar te delen, kunnen betrokken partijen beter samenwerken en woonoverlast sterker aanpakken. Ook maakten we met de betrokken partijen een uitvoeringsplan "Samen tegen overlast". Hier staan de processen, AVG en functies in beschreven.

​​​​​​