Privacy

Havensteder hecht er grote waarde aan dat persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bescherming van uw privacy. Wij vragen daarom alleen naar uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van huurovereenkomsten. Ter voorkoming of bestrijding van fraude en/of betalingsachterstand of overlast. Wij verwerken slechts die persoonsgegevens die nodig zijn. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die accuraat, toereikend, ter zake en niet bovenmatig zijn. Iedere verwerking moet in overeenstemming zijn met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschieden.

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en maken die alleen bekend bij organisaties die voor Havensteder werkzaamheden verrichten of waar Havensteder mee samenwerkt. We houden ons daarbij aan de privacywetgeving. Krijgt u van ons mail die u ongepast vindt, mail dan naar spam@havensteder.nl. Lees ook onze privacyverklaring.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. De cookies worden o.a. ingezet bij de online diensten van de website en bij het gebruik van sociale media zoals YouTube en Twitter. Wij gebruiken Google Analytics voor statistieken van de website. Hiermee analyseren we het gebruik van de website. Om de locatie van woningen, bedrijfsruimtes, garages en parkeerplaatsen aan te geven maken we gebruik van Google Maps.

Meer informatie over cookies vindt u op www.consuwijzer.nl

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan op een later bezoek weer worden herkend door deze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk. Omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal u de website wilt lezen. Maar veel cookies worden gebruikt om bij te houden wat u op internet doet. Bijvoorbeeld naar welke pagina's u hebt gekeken.

Cookie plaatsen zonder toestemming
Een website mag een cookie plaatsen zonder uw toestemming als deze cookie strikt noodzakelijk is voor de werking van de website. Ook gelden de regels niet voor cookies die strikt noodzakelijk zijn voor een door u zelf gevraagde dienst. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een cookie die nodig is om af te rekenen bij een webshop. Of een cookie die helpt bij het inloggen voor internetbankieren.

Disclaimer

  1. De op deze website getoonde informatie wordt door Havensteder met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Havensteder verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Havensteder worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Havensteder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.
  2. Hoewel Havensteder alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Havensteder niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
  3. Verwijzingen naar sites die niet door Havensteder worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Havensteder uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Havensteder worden onderhouden wordt afgewezen.
  4. Havensteder plaatst foto's en video's op haar websites, social media, flyers, posters, bouwborden etc. Deze foto's en video's zijn eigendom van Havensteder en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

E-mail

Regelmatig versturen wij informatie per e-mail. Bijvoorbeeld om potentiële huurders uit te nodigen voor een woningbezichtiging. Of om u te vragen mee te werken met een onderzoek. Daarvoor gebruiken we uw e-mailadres.

Mogen wij ook uw e-mailadres gebruiken? Mail dan uw naam en adres aan aanmeldenemail@havensteder.nl.
Wilt u van ons geen informatie per e-mail ontvangen? Mail dan uw naam en adres aan afmeldenemail@havensteder.nl