Raad van commissarissen

De raad van commissarissen adviseert en houdt toezicht op het bestuur. Er zijn externe en interne spelregels voor het toezicht, die gelden voor het bestuur en raad van commissarissen. Dit noemen we het toezichtskader. Het Burgerlijk Wetboek, de Woningwet en de Governancecode Woningcorporaties zijn belangrijke externe kaders. Intern worden de spelregels gevormd door de statuten en de reglementen voor het bestuur en de raad van commissarissen.

De commissarissen

De raad van commissarissen van Havensteder bestaat uit:

  • de heer Prof. dr. E.J. Kuipers (voorzitter)
  • mevrouw drs. M.C.C. Bekker (benoemd op voordracht van de gezamenlijke huurdersorganisaties) (plv.voorzitter)
  • de heer drs. R. Bosveld
  • mevrouw mr. dr. N.M. Dane
  • mevrouw drs. C.G.M. Piqué (benoemd op voordracht van de gezamenlijke huurdersorganisaties)
  • de heer dr. A. van Vliet CPC