Raad van commissarissen

De raad van commissarissen adviseert en houdt toezicht op het bestuur. Er zijn externe en interne spelregels voor het toezicht, die gelden voor het bestuur en raad van commissarissen. Dit noemen we het toezichtskader. Het Burgerlijk Wetboek, de Woningwet en de Governancecode Woningcorporaties zijn belangrijke externe kaders. Intern worden de spelregels gevormd door de statuten en de reglementen voor het bestuur en de raad van commissarissen.

De commissarissen

De raad van commissarissen van Havensteder bestaat uit:

  • de heer Prof. Dr. P. A.H. (Peter) van Lieshout, voorzitter
  • de heer drs. R. (Rudolf) Bosveld
  • de heer dr. A. (André) van Vliet
  • mevrouw N. (Nathalie) van Berkel
  • mevrouw M. (Maartje) Brans

Vacature

Door het vertrek van één van de commissarissen is er een vacature. Meer informatie over de inhoud en de sollicitatieprocedure leest u op vacature-lid-rvc-Havensteder | Atrive.nl.