Servicekosten

Servicekosten zijn kosten naast de netto (kale) huur. U betaalt deze kosten voor gemeenschappelijke voorzieningen. Wilt u meer weten over de stijgende energieprijzen, klik hier. En lees meer over tijdelijke tegemoetkoming blokverwarming.

Servicekosten zijn bijvoorbeeld:

 • Schoonmaken van algemene ruimte Als er een contract is afgesloten voor uw portiek met een schoonmaakleverancier, dan wordt hier periodiek schoongemaakt.
 • Energieverbruik van algemene ruimtes Alle energieverbruik dat voorkomt in de algemene ruimtes van uw complex, bijvoorbeeld mechanische ventilatie en liften.
 • Glasverzekering Havensteder heeft een collectieve glasverzekering voor al haar huurwoningen.
 • Wijkbeheer/huismeester Diverse taken en werkzaamheden die worden uitgevoerd in uw complex door een wijkbeheerder of huismeester.
 • Warmtekosten Vallen sinds afschaffing van de warmtewet weer onder de servicekosten. Warmtekosten zijn kosten die u betaalt voor de verwarming van uw woning. Er zijn twee situaties:
  1. Heeft u een eigen cv-ketel? Dan betaalt u de kosten voor water, gas en elektriciteit aan uw persoonlijk gekozen leverancier. Bijvoorbeeld aan Eneco of Vattenfall.
  2. Heeft uw woongebouw een collectieve cv-installatie, zoals stadsverwarming of blokverwarming? Dan is Havensteder in de meeste gevallen uw warmteleverancier. U betaalt elke maand een voorschot voor de warmte aan Havensteder. Dit voorschot zit in uw huurprijs. De werkelijke kosten verrekenen we elk jaar met het voorschotbedrag dat u heeft betaald. U ontvangt hiervoor een aparte afrekening vóór 1 juli van het volgende jaar.

Afrekening servicekosten

In 2023 rekenen wij de servicekosten van 2022 af. Hierover ontvang u een brief.

Waarom betaalt u servicekosten

Het kost tijd en geld om uw woonomgeving schoon, heel en veilig te houden. Dat doen we samen. Elke huurder betaalt daarom servicekosten. Dit bedrag is een voorschot op de kosten die wij hiervoor verwachten. Eén keer per jaar verrekenen wij de werkelijke kosten met het voorschot dat u heeft betaald. U ontvangt hiervoor een aparte afrekening vóór 1 juli van het volgende jaar.

Wilt u weten hoeveel servicekosten u aan Havensteder betaalt?
In uw account staat hoeveel u betaalt aan servicekosten. Via onderstaande inlogbutton kunt u inloggen.

opbouw huurprijs bekijkenIndien u hierover vragen heeft, raadpleeg dan eerst het overzicht met veelgestelde vragen voordat u het contactformulier invult. Deze vindt u onderaan het overzicht met veelgestelde vragen.


Veelgestelde vragen

Afrekeningen

Wanneer kan ik mijn afrekening servicekosten en/of warmtelevering verwachten?
We verreken jaarlijks uw voorschot met de werkelijke kosten. Voor servicekosten ontvangt u uw afrekening voor 1 juli van het volgende jaar. Dit geldt ook voor uw afrekening warmtelevering.
Kan Havensteder in geval van verhuizen of overlijden ook eerder afrekenen?

Dat gaat helaas niet. Wij kunnen pas afrekenen als alle kosten over het af te rekenen jaar bekend zijn.

Wat gebeurt er als ik mijn afrekening niet op tijd krijg?

De wet bepaalt dat er uiterlijk per 1 juli van het volgende jaar afgerekend moet zijn. We informeren u als we niet op tijd kunnen afrekenen. Uiteraard stellen we alles in het werk om de afrekening op tijd af te ronden. Zolang u de afrekening niet heeft ontvangen, worden de voorschotten ook niet aangepast.

Voorschotten

Wanneer wordt mijn voorschot aangepast?

Als wij uw voorschot aanpassen dan krijgt u daar uiterlijk 1 december bericht over. De aanpassing gaat dan in per 1 januari.

Kan ik mijn voorschot tussentijds aanpassen?

Het voorschot voor warmte kunnen wij in overleg tussentijds aanpassen. Andere servicekosten gelden voor het hele gebouw en kunnen we niet individueel aanpassen.

Hoe wordt mijn voorschot berekend?

Uw voorschot berekenen we aan de hand van de laatst bekende kosten.

Kosten op de afrekening en werkzaamheden die daar onder vallen

Waar baseert u de kosten op?

De afrekening is gebaseerd op basis van werkelijke kosten en tarieven. De verdeling van de kosten is o.a. afhankelijk van het aantal huurders en het gebouw waar u woont.

Hoe meet Havensteder het algemene energieverbruik?

Het energieverbruik van de algemene ruimtes wordt op afstand uitgelezen. In sommige gevallen worden deze ter plekke opgenomen. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende stroomverbruikers:

 • Verlichting van centrale ruimten
 • De lift
 • Mechanische ventilatie
 • Bellentableau
 • Centrale toegangsdeur
 • Energieverbruik gemeenschappelijke CV-ketel
 • Eventuele stekkerdozen voor onderhoud/schoonmaak
 • Slagbomen parkeergarage
Welke schoonmaakwerkzaamheden voert Havensteder in mijn gebouw uit?

Dat hangt af van het contract met de schoonmaker. Uw wijkbeheerder kan u hierover informeren.

Welke taken voert de wijkbeheerder uit?

De wijkbeheerders voeren verschillende werkzaamheden uit. Wilt u precies weten wat? Dan kunt u contact opnemen met de wijkbeheerder of woonconsulent van uw wijk.

Techniek en storingen

Ik heb een storing aan mijn collectieve verwarmingsinstallatie

Heeft u een storing, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met het installatiebedrijf. Raadpleeg het menu op de startpagina Reparaties en onderhoud voor meer informatie.

Heb ik recht op een storingsvergoeding als mijn verwarming het niet doet?

Sinds de wijziging in de warmtewet kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op een storingsvergoeding.

Overige vragen over reparaties en onderhoud

Raadpleeg het menu op de startpagina Reparaties en onderhoud voor meer informatie.

Vragen en bezwaren

Ik wil bezwaar maken tegen mijn afrekening servicekosten of afrekening warmtelevering, wat moet ik doen?

U kunt dit formulier invullen. U dient de aanvraag in via ons contactformulier.
Bij het contactformulier voegt u het ingevulde formulier toe.

Wat is de reactietermijn op vragen en bezwaarschriften?

Wij proberen u zo snel mogelijk antwoord te geven, uiterlijk binnen 6 weken.

Ik moet extra betalen na het ontvangen van mijn afrekening. Ik maak bezwaar, moet ik dan toch betalen?

Ja, u dient altijd de afrekening te betalen. U kunt met een van onze incasso medewerkers persoonlijke afspraken maken.

Ik heb bezwaar gemaakt. Alles is betaald. Op mijn ingediende bezwaar heb ik gelijk gekregen. Wat gebeurt er met mijn gemaakte betaling en mijn bezwaar waar ik gelijk op heb gekregen?

U ontvangt van ons een brief waarin staat hoeveel u terugkrijgt en wanneer wij dat aan u overmaken.