Veelgestelde vragen aardgasvrij

Focus op isoleren

Het verwarmen van een woning vraagt de meeste energie. Isoleren is dé manier om verbruik te verminderen. Dit heeft ook een positief effect op de woonlasten en het wooncomfort.  De meeste energie in een woning wordt gebruikt voor verwarming. Isolatie is de beste manier om het verbruik in een woning te verlagen. Het heeft daarnaast het meest positieve effect op de woonlasten van huurders en het comfort in woningen. We passen isolatie toe op het moment dat er onderhoud nodig is aan een woning. Dit kan allemaal niet tegelijk. We isoleren gemiddeld 800 woningen per jaar.

Woont u in een woning met een bouwjaar na 1980 dan is deze in het algemeen voldoende geïsoleerd. Woningen voor die tijd hebben veelal via een renovatie isolatie gekregen. Is uw woning niet in het verleden gerenoveerd dan heeft uw woning waarschijnlijk nog niet voldoende isolatie.

Bij woningen die goed genoeg zijn geïsoleerd is alleen de stap naar aardgasvrij nodig.

De gemeente waarin u woont bepaalt welke wijk wanneer van het aardgas af gaat.

Welk tarief geldt voor warmte?

Warmteleveranciers stellen elk jaar in december de warmteprijzen vast voor het komende jaar. Dit doen ze nadat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximumtarieven heeft aangegeven. Op het moment dat uw woning is aangesloten op het warmtenet gaat het contract met Eneco in. Als u in 2024 aansluit, gelden de tarieven van 2024. In 2025 de tarieven van 2025 enzovoort.

Wat is het verschil tussen vaste en variabele warmtekosten?

De vaste warmtekosten zijn kosten voor de afleverset, de warmtemeter en kosten voor het onderhoud en beheer voor de warmtelevering. Deze kosten heten 'vast' omdat ze niet hoger of lager worden door uw warmtegebruik. De variabele kosten zijn de kosten voor uw gebruik. Die kunt u wel beïnvloeden. Bij warmte betaalt u per gigajoule. Als u heel lang doucht of de thermostaat hoog zet, gebruikt u meer (gigajoules) warmte en betaalt u meer.

Welke kortingen krijgen huurders van Havensteder?

Speciaal voor onze huurders betaalt Havensteder voor 30 jaar de vaste kosten voor de afleverset. De eerste 30 jaar zijn er daardoor geen kosten voor de huur van de afleverset. De huur voor de afleverset is gemiddeld € 125,00 per jaar. Daarnaast krijgen huurders korting op het vastrecht. Dit komt omdat gemeente Rotterdam met Eneco afspraken heeft gemaakt over de mate waarin het vastrecht mag stijgen in een deel van Rotterdam, zoals in Het Lage Land. In 2024 bedraagt deze korting € 375.

Is warmte duurder dan aardgas?

Nee. Bij het vaststellen van de maximumprijs voor warmte hanteert de ACM het 'Niet meer dan anders'-principe. Hierdoor betaalt u voor warmte niet meer dan u zou betalen bij verwarming met een cv-ketel op aardgas. Of dit voor uw energierekening ook zo is, is afhankelijk van de gasprijs die u betaalt. Deze is voor iedereen verschillend. Het vastrecht voor warmte is in ieder geval lager dan voor gas.

Waarom bepaalt de Autoriteit Consument en Markt de maximumprijzen?

Bij een warmtenet kunt u niet kunt wisselen van leverancier. Daarom beschermt de overheid warmteklanten via de warmtewet en door toezicht te houden. Dat doet de overheidsorganisatie Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM bepaalt elk jaar de maximumtarieven voor warmte en controleert of de warmteleveranciers zich daaraan houden.

Is de warmteprijs gekoppeld aan de prijs van aardgas?

In de huidige warmtewet is de prijs van warmte gekoppeld aan de prijs van aardgas. Dat willen wij anders. Onze oproep naar de overheid is: koppel warmte los van gas en verlaag de maximumtarieven. Naar verwachting verdwijnt die koppeling in de nieuwe warmtewet die de overheid maakt. Hoe snel deze ingevoerd gaat worden is nog niet duidelijk. Wat dit precies betekent voor de warmtetarieven is ook nog niet aan te geven.

Wat verandert er qua rekeningen als ik warmte krijg?

Nu betaalt u aan uw energieleverancier voor aardgas en stroom (en aan Havensteder voor verwarming als u in de Gijsinglaanflats woont). Straks betaalt u aan Eneco voor warmte. Die warmte is voor het verwarmen van uw woning en kraanwater. Verder krijgt u een rekening voor stroom van uw energieleverancier. Dat kan Eneco zijn, of een andere leverancier. Uw huis is straks aardgasvrij. Dus u heeft straks geen gascontract meer en betaalt geen gasrekeningen meer.

Welk termijnbedrag betaal ik per maand voor warmte?

Net als voor gas of stroom betaalt u voor warmte ook elke maand een termijnbedrag. Eneco bepaalt het termijnbedrag door een schatting op basis van de grootte van uw woning. U kunt zelf online het termijnbedrag aanpassen op de website van Eneco. Aan het einde van het contractjaar krijgt u de jaarrekening van Eneco. Op de jaarrekening verrekent Eneco uw echte verbruik met de termijn-bedragen die u al betaald heeft.

Wie kan mij helpen als ik mijn (energie)rekeningen niet (meer) kan betalen?

Problemen met het betalen van rekeningen kunt u bespreken met uw sociaal begeleider van Havensteder. Hij of zij zal u dan in contact brengen met hulporganisaties van de gemeente. U kunt ook contact opnemen met de hulpverleners van het wijkteam van de gemeente. U kunt een afspraak maken via 14 010 of op de website van de gemeente: www.rotterdam.nl/wonen-leven/wijkteams.

Is overstappen op warmte niet heel ongunstig nu de prijzen zo hoog zijn?

Dat kan meevallen door de kortingen die u krijgt (zie de vraag over kortingen) en de tijdelijke verlaging van de energiebelasting. Ook hangt het af van het contract voor aardgas dat u heeft op het moment van overstappen. Als u zich hier zorgen over maakt, rekent Eneco graag voor u uit wat uw voor- en nakosten worden. Via uw sociaal begeleider kunt u een afspraak met Eneco maken.

Mijn huis is heel goed geïsoleerd – ben ik zometeen niet veel duurder uit met warmte?

Nee. Voor verwarming met warmte betaalt u niet meer dan voor verwarming met aardgas. Dit komt door het 'Niet meer dan anders'-principe dat de Autoriteit Consument en Markt gebruikt bij het bepalen van de maximum warmteprijzen.

Hoeveel duurzamer is warmte?

De CO2-uitstoot bij aansluiting op het warmtenet voor verwarming en warm tapwater is zo'n 68% lager dan bij verwarming met individuele cv-ketels en geisers op aardgas. Alle warmteleveranciers berekenen de duurzaamheid op dezelfde manier: met behulp van de methode Harmelink. Dit is voorgeschreven in de Warmtewet. Elk jaar maken warmteleveranciers een warmte-etiket. Hierop kunt u zien welke bronnen in het afgelopen jaar gebruikt zijn en hoe duurzaam de warmte is. Bekijk hier het Eneco warmte-etiket 2020.

Wordt er gas gebruikt voor warmtelevering?

Op dit moment nog wel. De restwarmte komt vrij bij industrie en afvalverwerking die aardgas gebruiken. Ook de piekketels werken vandaag nog op aardgas. De komende jaren wordt warmte steeds duurzamer. Dit komt omdat de industrie en de afvalcentrale duurzamere alternatieven voor aardgas moeten gaan gebruiken. Daarnaast verduurzaamt Eneco de warmte met onder andere geo- en/of aquathermie en warmteopslag. De piekketels worden aardgasvrij met bijvoorbeeld biogas of groene stroom. Zo zorgt Eneco ervoor dat de warmte in 2035 helemaal klimaatneutraal is.

Afvalverbranding en duurzaam"?

De afvalcentrale scheidt het afval. Het grootste deel gebruiken we opnieuw. De rest wordt verbrand. Daar komt warmte bij vrij. Die warmte kun je in de lucht laten verdwijnen of koelen in water. Maar je kunt het ook gebruiken voor het verwarmen van huizen en kraanwater. Dat is wel zo duurzaam. Een klein deel van het afval is rest bio-afval dat niet hergebruikt kan worden. Je kunt het alleen verbranden of laten wegrotten op de stort. Dat laatste duurt niet alleen lang, maar zorgt ook voor veel uitstoot van o.a. methaan. Verbranden is daarom duurzamer. Hetzelfde geldt voor import van afval. Een deel van het afval is import uit landen die afval op de stort gooien. Afval op de stort zorgt voor ongeveer 10 x zoveel CO2-uitstoot als verbranding. Zelfs na transport is er CO2-winst door het in Nederland te verbranden. De afvalcentrale zelf werkt ook aan verdere verduurzaming door onder andere afvang van CO2 en het reinigen van rookgassen.

Is een warmtenet wel een goed idee nu het Warmtebedrijf Rotterdam problemen heeft?

Het warmtenet in Bospolder-Tussendijken heeft niets te maken met het Warmtebedrijf Rotterdam (WbR). In Bospolder-Tussendijken is het Eneco die het warmtenet aanlegt en u de warmte gaat leveren.

Wanneer wordt mijn woning aardgasvrij?

Dat is op dit moment nog niet duidelijk. De gemeente waarin u woont bepaalt welke wijk wanneer van het aardgas af gaat.

We informeren u ruim op tijd wanneer we bij u langskomen.

Kan ik op gas blijven koken?

Nee. U gaat straks koken op inductie. Dat is anders koken dan u gewend bent. Daarnaast is koken op inductie veiliger, want het gas kan niet meer aan blijven staan en de kookpit koelt gelijk af. En het schoonmaken wordt een stuk makkelijker.

Moet ik zelf een nieuwe kookplaat aanschaffen?

U krijgt een inductiekookplaat van Havensteder samen met een pannenset. De kookplaat en pannen zijn uw eigendom. Mocht u ooit gaan verhuizen dan kunt u deze meenemen.

Kan ik mijn oude pannen gebruiken bij elektrisch koken?

Meestal gaat dan niet. Op de pan staat aangegeven of deze ook geschikt is voor elektrisch koken.

Gaan jullie mijn woning ook isoleren?

Niet altijd. Als uw woning voldoende geïsoleerd is, is dat niet nodig. Een woning met een bouwjaar na 1980 heeft over het algemeen voldoende isolatie. Woningen voor die tijd hebben veelal via een renovatie isolatie gekregen. Is uw woning niet in het verleden gerenoveerd dan heeft uw woning waarschijnlijk nog niet voldoende isolatie.

Hoe lang duren de werkzaamheden voor het aardgasvrij maken van mijn woning?

Als we kiezen om uw woning aan te sluiten op een warmtenet duren de werkzaamheden in uw woning ongeveer 3 dagen.

Benieuwd welke keuze Havensteder maakt? Kijkt u dan deze video.

Heb ik een keuze in warmteleverancier?

Nee. Leveranciers als Eneco en Nuon hebben zogenoemde concessies in gebieden. Dat zijn langlopende contracten. De concessies zijn openbaar aanbesteed. Havensteder heeft daar geen invloed op.

Geldt dit ook voor elektra?

Voor elektra kunt u zelf kiezen waar u zich aansluit. Dat hoeft bij de aansluiting op het warmtenet ook niet te veranderen.

Ik heb nu een gaskachel, wordt die vervangen?

Als uw woning de overstap maakt naar een aardgasvrije alternatief halen we uw gaskachel weg. U krijgt daarvoor een warmte afleverset. Die zorgt voor het verwarmen van uw radiatoren, maar ook voor warm water in keuken en douche.

Ik heb nu een geiser, wordt die vervangen?

Als uw woning de overstap maakt naar een aardgasvrije alternatief halen we uw geiser weg. U krijgt daarvoor een warmte afleverset. Die zorgt voor het verwarmen van uw radiatoren, maar ook voor warm water in keuken en douche.

Ik heb nu een boiler, wordt die vervangen?

Als uw woning de overstap maakt naar een aardgasvrije alternatief halen we uw boiler weg. U krijgt daarvoor een warmte afleverset. Die zorgt voor het verwarmen van uw radiatoren, maar ook voor warm water in keuken en douche.

Ik heb nu een cv-ketel, wordt die vervangen?

Als uw woning de overstap maakt naar een aardgasvrije alternatief halen we uw cv-ketel weg. U krijgt daarvoor een warmte afleverset. Die zorgt voor het verwarmen van uw radiatoren, maar ook voor warm water in keuken en douche.

Krijg ik een nieuwe cv-ketel al die kapot gaat?

Ja. Als er nog geen plannen zijn voor uw woning om van het aardgas af te gaan vervangen we uw CV-ketel als dat nodig is.

Krijg ik altijd nieuwe radiatoren?

Het is niet altijd nodig om uw huidige radiatoren te vervangen.

Wat kost het mij?

Havensteder organiseert en betaalt de overstap van gas naar warmte. U heeft geen kosten aan de overstap. Havensteder vraagt geen huurverhoging voor de ingreep. U krijgt een pannenset en een kooktoestel van Havensteder waarmee u kunt koken. Uw nieuwe energierekening voor warmte is lager dan uw huidige gasrekening. U betaalt een lager vastrecht tarief en minder voor uw warmteverbruik.

Krijg ik een huurverhoging?

We vragen hier geen huurverhoging voor.

Wat is als ik niet mee wil werken?

We vragen u om uw toestemming. En uiteraard hopen we dat u akkoord gaat met de werkzaamheden. Met de informatie die u kreeg geven we u een goed beeld van de werkzaamheden.

We kunnen starten met de werkzaamheden als meer dan 70% van de huurders akkoord is met de plannen. U krijgt daar een brief over. Gaat u niet akkoord met de werkzaamheden dan kunt u via de rechter bezwaar maken. Dat doet u binnen 8 weken na het ontvangen van onze brief over het behalen van 70%. De rechter bepaalt dan of ons voorstel redelijk is of u moet meewerken. Vraagt u de rechter niet om een uitspraak dan bent u verplicht om mee te werken aan de werkzaamheden.

Legt Havensteder ook zonnepanelen aan?

Nee. Havensteder heeft nog geen beleid om zonnepanelen te plaatsen. De overstap van gas naar warmte vraagt veel van de financiële middelen van Havensteder. Op dit moment hebben we niet voldoende geld om onze woningen voor 2050 van het gas af te halen. Aanvullend investeren in zonnepanelen is daarom niet mogelijk.

Krijgt mijn woning een hoger energielabel

Doordat we uw woning aansluiten op een meer duurzame bron dan gas gaat het energielabel omhoog. Dat heeft gevolgen voor de woningwaardering.