Woning aanpassen

U mag de meeste aanpassingen in en om uw woning zelf uitvoeren.

In de folder woning aanpassen vindt u de regels en voorwaarden voor het aanpassen van uw woning en wanneer het nodig is om toestemming te vragen.

Via onderstaand aanvraagformulier vraagt u toestemming aan voor aanpassingen in en aan de woning. Binnen tien werkdagen na uw aanvraag hoort u van ons of we akkoord gaan met de aanpassing.

Voorwaarden voor woning aanpassen
 • De aanpassing voldoet aan de wettelijke voorschriften.
 • De aanpassing voldoet aan onze voorwaarden.
 • De aanpassing is van goede kwaliteit.
 • De aanpassing is goed uitgevoerd en veilig aangebracht.
 • De aanpassing voldoet aan de geldende technische eisen (denk aan gas, water en elektra).
 • De aanpassing veroorzaakt geen hinder of overlast aan omwonenden.
 • De aanpassing schaadt de verhuurbaarheid van de woning niet.
 • De aanpassing is goed te onderhouden.
Bouwkundige aanpassing aan de buitenkant van de woning

Bouwkundige aanpassingen vallen onder de verantwoording van Havensteder. Wilt u dat wij een bouwkundige aanpassing doen aan uw woning? Dan kunt u daarvoor bovenstaand aanvraagformulier invullen. Wij vragen daarvoor een vergoeding van u. Het is niet toegestaan de bouwkundige aanpassing zelf te doen.

Heeft u aanpassingen aangebracht in of om uw woning en gaat u verhuizen?

In sommige gevallen kunt u de aanpassingen laten zitten. In andere gevallen niet. Hierover maken wij van tevoren afspraken met u.


Meer informatie over aanpassingen aan uw woning of tuin:
folder - woning aanpassen
huurdersinformatie - algemene voorwaarden woning aanpassen

WMO

Heeft u voorzieningen nodig in uw woning, zoals een zitje in de douche of een traplift? Voor dit soort woningaanpassingen kunt u een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Een aanvraag voor een voorziening in uw woning dient u in bij de gemeente. Dit noemen we een Wmo-aanvraag. De gemeente beoordeelt uw aanvraag op een aantal punten:

 • Is de voorziening mogelijk en noodzakelijk?
 • Heeft u een indicatie van Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig?
 • Kunt u beter verhuizen naar een aangepaste woning?
 • Krijgt u kosten vergoed en zo ja, welke?

Keurt de gemeente uw aanvraag af?

U kunt via onderstaand aanvraagformulier een aanvraag voor woningaanpassing indienen bij Havensteder. Let op: alle kosten zijn voor uw eigen rekening.

Aanpassingen verwijderen bij verhuizing
Gaat u verhuizen, dan levert u de woning in de meeste gevallen in de oorspronkelijke staat op. Dus zonder voorzieningen. Dit hoeft niet als we hierover van tevoren afspraken maakten. Neemt u ook contact op met de Wmo-afdeling van de gemeente, om af te spreken welke voorzieningen u eventueel aan de gemeente teruggeeft. De gemeente vergoedt geen kosten voor het verwijderen van de voorzieningen!

Hier vindt u meer informatie over Wmo:
Rotterdam - Ik heb een woningaanpassing nodig
Capelle aan den IJssel - Wmo-loket
Krimpen aan den IJssel - Wmo aanvragen
Rijksoverheid - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)