Woningruil

Om van woning te ruilen met een andere huurder moet u een goede reden hebben. Een aantal voorbeelden van goede redenen zijn: mantelzorg, woon-werkafstand, familieomstandigheden, een te grote woning, lichamelijke redenen en gezinsuitbreiding. U kunt van woning ruilen met een huurder van Havensteder maar ook met een huurder van een andere verhuurder. Er zijn een aantal voorwaarden voor woningruil. Pas na toestemming van Havensteder (en de andere verhuurder) kunt u van woning ruilen.

Hoe vraagt u woningruil aan?

 1. U en de woningruil kandidaat staan ingeschreven als woningzoekenden bij Woonnet Rijnmond.
 2. U downloadt het formulier woningruil en vult dit formulier in.
 3. Voldoen u en de woningruil kandidaat aan de voorwaarden? Dan dienen jullie samen de aanvraag in via ons contactformulier.
 4. Bij het contactformulier voegt u het ingevulde aanvraagformulier toe en een kopie van de benodigde documenten. Welke documenten dat zijn, staat op de voorzijde van het aanvraagformulier.
 5. Na het indienen van de aanvraag hoort u binnen tien werkdagen of u toestemming heeft voor woningruil.
Naar het contactformulier

Voorwaarden voor woningruil:

 • U en de ruilkandidaat wonen minimaal één jaar op het huidige adres.
 • U en de ruilkandidaat pleegden geen woonfraude, zoals onderhuur of hennepteelt.
 • U en de ruilkandidaat veroorzaakten geen overlast.
 • U en de ruilkandidaat hebben geen huurschuld.
 • De woning past bij het huishouden van de ruilkandidaat. Hierbij kijken we naar inkomen, leeftijd, de grootte en samenstelling van het huishouden.

Goed om te weten over woningruil:

 • Bij woningruil wordt de huurprijs van de woning aangepast. Hiervoor gelden de regels van passend toewijzen. Voldoet u niet aan deze regels? Dan komt u niet in aanmerking voor de ruilwoning.
 • Na de woningruil gaat u een huurovereenkomst aan voor de minimale duur van één jaar. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
 • Woont u of uw ruilkandidaat in een artikel 10 Rotterdamwetwoning? Dan worden alle leden van het huishouden vanaf 16 jaar vooraf gescreend bij de politie op overlast gevend en crimineel gedrag. De corporatie of particuliere verhuurder vraagt een woonverklaring aan bij de gemeente. Alleen als de uitkomst van de screening positief is, wordt namens de gemeente een huisvestingsvergunning verleend en kan de woningruil doorgang vinden.

In de folder woningruil vindt u meer informatie.