Betalingsachterstand

Bij huurachterstand krijgt u mogelijk te maken met een deurwaarder. Dat gebeurt natuurlijk niet meteen. Eerst ontvangt u van ons een betalingsherinnering, per brief of telefoon. U heeft daarna nog veertien dagen om de huurachterstand te betalen of een regeling te treffen.

Betalingsherinnering

U ontvangt van ons een betalingsherinnering wanneer u uw huur niet op tijd betaalt. Dat kan gebeuren. Toch is een huurachterstand niet prettig. Wilt u daarom binnen veertien dagen de huurachterstand betalen of een betalingsregeling met ons treffen? Het is belangrijk dat u dit doet. Ontvangen of horen wij niets van u, dan dragen wij uw huurachterstand over aan de deurwaarder. De extra kosten van de deurwaarder zijn helaas ook voor u.

Wilt u weten of u een huurachterstand heeft?
U kunt hier inloggen op uw betaaloverzicht. Daar kunt u zien of u huurachterstand heeft en hoeveel. Op uw betaaloverzicht kunt u de huurachterstand ook direct betalen. Wilt u liever persoonlijk contact? Vraag het ons gerust via het contactformulier.

Inloggen mijn betaaloverzicht

Voorkom betalingsachterstand

Wij willen voorkomen dat u huurachterstand heeft. Een huurachterstand loopt snel op als u niets doet. Dat kan leiden tot grote problemen. We zoeken graag voortijdig samen met u naar een oplossing. Bijvoorbeeld in de vorm van een betalingsregeling.

Hoe sneller, hoe beter

Lukt het niet om de huur op tijd te betalen? Laat het ons zo snel mogelijk weten via het contactformulier. Hoe eerder we u kunnen helpen, hoe beter.

Meer informatie over huur betalen of huurachterstand vindt u in de folder
huur betalen

Betalingsregeling aanvragen

U vraagt een betalingsregeling aan via het contactformulier. Hebben wij uw aanvraag binnen, dan kijken wij of een betalingsregeling mogelijk is. Daarna nemen we contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Aan een betalingsregeling zijn voorwaarden verbonden:

  • De betalingsachterstand mag niet verder oplopen. U betaalt dus het termijnbedrag plus de maandelijkse huur. Wilt u beide bedragen vóór de eerste van de maand betalen? De betalingsregeling vervalt wanneer de bedragen te laat of niet bij ons binnenkomen.
  • U kunt geen uitstel van betaling aanvragen zolang de betalingsregeling loopt.

Het is belangrijk dat u aan de voorwaarden voldoet. Is dit niet het geval, dan dragen wij uw betalingsachterstand over aan de deurwaarder. De extra kosten van de deurwaarder zijn helaas ook voor u.

Heeft u behalve de huur nog andere rekeningen die u niet kunt betalen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Schuldhulpverlening van uw gemeente.

Deurwaarder

Bij huurachterstand krijgt u mogelijk te maken met een deurwaarder. Dat gebeurt natuurlijk niet meteen. Eerst ontvangt u van ons een betalingsherinnering, per brief of telefoon. U heeft daarna nog veertien dagen om de huurachterstand te betalen of een regeling te treffen. Ontvangen of horen wij in die veertien dagen niets van u? Dan dragen we de betalingsachterstand over aan de deurwaarder. Vanaf dat moment loopt het contact over de betalingsachterstand via de deurwaarder. U vindt de naam en contactgegevens van de deurwaarder in de brieven over de betalingsachterstand.

Een deurwaarder brengt extra kosten met zich mee. Zeker wanneer uw zaak voor de rechter komt. Die extra kosten zijn helaas voor u. Wij trekken de opdracht aan de deurwaarder in als u de volledige huurachterstand heeft betaald.

Ontruiming

Wordt uw woning ontruimd wegens een betalingsachterstand? Dan kunt u het beste contact opnemen met de deurwaarder die uw zaak in behandeling heeft. U vindt de naam en contactgegevens van de deurwaarder in de brieven die u van de deurwaarder ontvangen heeft.

Downloads