Havensteder plan 2022-2025

Samen geven we Thuis

In het Havenstederplan staat de koers voor de komende vier jaar. Het geeft onze ambities weer, op basis waarvan we alle jaarplannen, besluiten dus ook ons dagelijks handelen vorm geven. De kern van ons handelen is dat iedereen van waarde is en recht heeft op een betaalbaar thuis. Samen met huurders en andere belanghouders werken we aan buurten waar we trots zijn op bewoners die elkaar verder helpen.

Download ons

Het Havenstederplan is opgedeeld in de vier onderstaande thema's.

Thuis voelen

Vanuit een huis dat een echt thuis is, kan een persoon zijn of haar leven verder opbouwen en vormgeven. Thuis voelen gaat verder dan alleen een huis. Het draait bijvoorbeeld ook om de buurt waar je woont en je begrepen en gewaardeerd voelen. Als Havensteder willen wij dan ook thuisgeven, qua woning, woonomgeving en onze dienstverlening. We willen ons verder verdiepen in de behoeften van bewoners, zodat we de goede dingen doen, op een manier die aansluit bij de bewoner. Veel huurders hebben niet de luxe dat ze kunnen kiezen bij welke woningcorporatie zij hun woning huren. Wij streven ernaar dat huurders vol vertrouwen voor Havensteder zouden kiezen als ze die keuze wél
zouden hebben.

Thuis bieden

Het bouwen, onderhouden, renoveren en verhuren van woningen is onze basis. Dat doen we al jaren en dat blijven we doen. Er zijn echter een aantal grote maatschappelijke veranderingen gaande waar we als Havensteder ook in mee willen en moeten. Zoals de energietransitie. Wij maken onze woningen klaar voor de toekomst zodat we ook volgende generaties een betaalbaar en fijn thuis kunnen bieden. Op de eerste plaats willen we dat bewoners blij zijn met hun woning en dat ze er een thuis van kunnen maken. Daar gaan we in dit Havenstederplan verder mee aan de slag.
"We zijn sterk in huisvesting voor de mensen met een beperkt inkomen of een kwetsbare positie in de Stadsregio Rotterdam."

Thuis in de wijk

Onze opgave raakt meer dan alleen het wonen. Veel van onze bewoners krijgen te maken met zaken als: armoede, eenzaamheid of psychiatrisch gedrag. Deze opgaven liggen op het grensvlak van organisaties en kunnen we alleen aanpakken door samen te werken. Bijvoorbeeld met bewoners, de gemeente, huurdersorganisaties, energiebedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen of de politie. We hebben elkaar hard nodig.

Aan een thuis werken

Een thuisgevoel creëren gaat niet vanzelf. Daarvoor hebben we de juiste mensen nodig. Mensen die gemotiveerd zijn om dag in dag uit, schouder aan schouder, het verschil te maken voor onze bewoners, elkaar en de stad. En naast goede mensen hebben we uiteraard ook middelen nodig. Daarom is het essentieel dat wij een financieel gezonde organisatie zijn en blijven.

Downloads