Maatschappelijke visitatie

Met een visitatie leggen we verantwoording af over de keuzes die we maken en ons maatschappelijk presteren. We doen dit eens in de vier jaar. De laatste visitatie was in 2023. Wij zien dit als kans om verantwoording af te leggen èn de dialoog aan te gaan over onze (maatschappelijke) ambities, prestaties en op welke manier wij dat doen.

"Van denken uit schaarste, naar denken in mogelijkheden."


De maatschappelijke visitatie kijkt terug op de jaren 2018-2021. De visitatiecommissie ziet dat we in die periode grote sprongen hebben gemaakt. Onze gemiddelde score is deze keer dan ook een 7,8.
Onze financiële positie verbeterde en we gingen van denken uit schaarste, naar denken in mogelijkheden. Er ontstond weer ruimte voor ambitie, om van daaruit te kijken hoe we dat kunnen realiseren. Het had ook zijn weerslag op de samenwerking met belangrijke stakeholders. Alleen samen kunnen we de vele en complexe vraagstukken oplossen als de woningnood, leefbaarheid, zorg en welzijn.

Gedeelde belangen en waarden

Havensteder ontwikkelde in de ogen van de visitatiecommissie een mooie filosofie om niet te redeneren vanuit standpunten, maar vanuit gedeelde belangen en waarden. De commissie waardeert wat we doen en de manier waarop we beleid en visie invullen samen met, bijvoorbeeld, huurders. Er zijn al mooie resultaten behaald op het gebied van betaalbaarheid en de aanpak van wijken. In dat alles heeft de organisatie de afgelopen jaren een enorme slag gemaakt en wordt zij ook als voorloper gezien in diverse processen. We zijn blij dat onze medewerkers daar trots op zijn en dat samenwerkingspartners dit bewonderen.

Wat houdt een visitatie in?

De visitatie wordt elke vier jaar uitgevoerd, dat zijn we wettelijk verplicht. Dat wordt gedaan door een geaccrediteerd bureau. Zij bevragen een diverse groep stakeholders, waaronder ook huurders en medewerkers. En het bureau haalt informatie uit onze strategische stukken, zoals het Havenstederplan.

Hier vindt u het visitatieoverzicht, met het visitatierapport, onze (bestuurlijke) reactie hierop, scores en aanvullende informatie.