RISE Rotterdam

RISE is een ontwikkeling aan het Hofplein in het centrum van Rotterdam. RISE bestaat uit drie woontorens met ruim 1400 woningen in verschillende prijsklassen. Van sociale huurwoning, tot middeldure huur en het hogere segment, er is plaats voor iedereen.In één van de woontorens komen sociale huurwoningen. Havensteder is eigenaar van deze woningen. Er komen minimaal 226 sociale huurwoningen in de flat. De wens is meer sociale huurwoningen toe te voegen. Havensteder wordt eigenaar van de sociale huurwoningen.

Naast woningen, komen er in de torens werkplekken, winkels, een café of restaurant, mogelijk een hotel en verschillende maatschappelijke voorzieningen.

Op de plek waar RISE komt, staat nu nog een aantal gebouwen. Aan de Coolsingel en Hofplein staan kantoren en horeca. Op de hoek van het Hofplein met de Pompenburg staat een gebouw met 226 sociale huurwoningen. Als de ontwikkeling doorgaat worden de bestaande gebouwen gesloopt.
Intensief contact met bewoners

Het plan RISE heeft gevolgen voor de mensen die daar nu wonen. Daarom is Havensteder vanaf de start - eind 2019 - in gesprek de bewonersvereniging Delftse Poort, bewonerscommissie Behoud Pompenburg en bewoners.

Het plan RISE betekent dat bewoners gaan verhuizen. Van de flat Pompenburg-Doelstraat naar de nieuwe woontoren aan de Coolsingel.
We maakten daar met de bewoners duidelijke afspraken over.
Bijeenkomsten voor bewoners - participatie
We organiseerden sinds 2019 verschillende bijeenkomsten voor bewoners. Dat deden we op 11 november 2019, 7 januari 2021 (online), 18 januari 2021 (online), 15 juli 2021 en 18 september 2021.

In februari 2022 startte een participatietraject. In overleg met de bewonersvereniging Delftse Poort is Zeewaardig gevraagd bewoners te begeleiden in de participatie.

Zeewaardig helpt bewoners om vragen, zorgen en wensen te uiten en deze goed naar Havensteder en RED Company te verwoorden. Ook helpt Zeewaardig, Havensteder en RED Company om op een duidelijke manier antwoorden op vragen te geven en bewoners helderheid te bieden.

Doel van de participatie is:
  • Het ophalen van vragen en zorgen van bewoners
  • Inzicht hebben in waar de informatiebehoefte van bewoners ligt
  • Via verschillende bijeenkomsten informatie ophalen bij bewoners over hun wensen en ideeën bij verschillende thema's zoals verhuisdiensten, een gemeenschappelijke ruimte, indeling van de woningplattegronden en de manier van toewijzen.
Hiervoor organiseerde Zeewaardig verschillende bijeenkomsten.

Bijeenkomst 5 november 2022
Op 5 november 2022 presenteerden we de aangepaste plattegronden. Verschillende sessies met bewoners leidde tot een aanpassing van plattegronden. Plattegronden die beter passen bij de wensen van bewoners. Klik hier voor een link naar de plattegronden.

Themabijeenkomsten mei, juni, juli 2022
Klik hier voor een
link naar het verslag

De bijeenkomsten gingen over:
  • Algemene informatie
  • Gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw
  • Verhuizen en mogelijke verhuisdiensten
  • Plattegronden van de woningen
  • De manier van toewijzen van de woningen
Tijdens de bijeenkomsten was er veel ruimte om samen na te denken over de thema's en daar invulling aan te geven. Er kwamen veel vragen op en bewoners konden hun zorgen én wensen uitspreken.

Informatiebijeenkomsten 30 maart en 2 april

Tijdens deze bijeenkomsten konden de bewoners panelen met informatie over het project bekijken. Deze informatie was grotendeels verzameld aan de hand van vragen die eerder waren gesteld door bewoners. Klik hier voor een link naar verslag