Huuraanpassing

De overheid bepaalt jaarlijks met hoeveel procent wij de huren maximaal mogen verhogen. Voor 2022 is de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen 2,3% (inflatie). Dit percentage geldt voor huurders met een huishoudinkomen in 2020 tot en met € 47.948.

Ligt uw (gezamenlijk) bruto-jaarinkomen in 2020 boven € 47.948? Dan verhogen wij uw netto huur met € 30 of € 60 per maand. Op deze pagina leest u hier meer over.

Huurders van vrije sector huurwoningen vinden hier meer informatie over de huurverhoging.


Veelgestelde vragen

Uw nieuwe huurprijs betalen
  • Betaalt u via automatische incasso of acceptgiro, dan hoeft u niets te doen. Wij passen het bedrag aan.
  • Betaalt u met periodieke overboeking, pas dan zelf het bedrag aan bij uw bank.
  • Betaalt iemand anders uw huur, bijvoorbeeld SoZaWe of gemeentelijke kredietbank? Geef dan uw nieuwe huurbedrag direct door aan degene die de huur voor u betaalt.
Huurtoeslag

Ontvangt u nu geen huurtoeslag? Controleer opnieuw of u hier recht op heeft! Maak een proefberekening op de website van de Belastingdienst en vraag alsnog huurtoeslag aan met uw Digid in Mijn Toeslagen op de website van de Belastingdienst.

Ontvangt u al huurtoeslag? De Belastingdienst verwerkt uw nieuwe huurprijs pas bij de definitieve berekening van uw toeslag begin 2023. U kunt ook eerder zelf een aangepast voorschot aanvragen. Ontvangt u in juni 2022 huurtoeslag, dan krijgt u dat waarschijnlijk ook na de huurverhoging. Wijzigt er iets in uw huishoudsituatie of gezinsinkomen, geeft u dat dan ook altijd direct door in Mijn Toeslagen.

Redenen voor bezwaar

In een aantal gevallen kunt u bezwaar maken tegen het voorstel voor de huurverhoging. Kijk hiervoor op de website van de huurcommissie. U vindt daar ook de wettelijke redenen waarop u bezwaar kunt maken. Ook kunt u hier het formulier downloaden.

U kunt uw bezwaar vóór 1 juli 2022 indienen door een email te sturen naar huuraanpassing@havensteder.nl, via ons contactformulier of via de post naar Havensteder, t.a.v. huurverhoging 2022, Postbus 1612, 3000 BP Rotterdam.


Reden van bezwaar:

De huur wordt hoger dan wettelijk toegestaan
Het wettelijk percentage voor het verhogen van de huren is maximaal 2,3%. Wij mogen dus niet meer verhogen dan met 2,3%.

De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs. De huurprijs van uw sociale woning mag niet hoger worden dan het maximale huurbedrag volgens het puntensysteem. Komt uw netto huur door de huurverhoging boven het maximale huurbedrag dan kunt u schriftelijk bezwaar tegen de huurverhoging maken.

Er loopt een zaak bij de Huurcommissie
Wij mogen uw huur niet verhogen als de Huurcommissie een tijdelijke huurverlaging uitsprak vanwege ernstige onderhoudsgebreken aan uw woning en deze nog niet zijn verholpen. Dit geldt ook als er bij de Huurcommissie al een procedure loopt op grond van onderhoudsgebreken.
Is uw huur toch verhoogd? Dan kunt u schriftelijk bezwaar tegen de huurverhoging maken. Klik hier om naar de website van de huurcommissie te gaan.

Is er geen lopende procedure of uitspraak van de Huurcommissie, dan kunt u geen bezwaar maken tegen de huurverhoging vanwege onderhoudsgebreken.
• Wilt u een reparatie doorgeven? Klik dan hier.
• Heeft uw woning ernstige onderhoudsgebreken, meldt ons dit dan zo snel mogelijk via het formulier Melden gebreken aan woning. Klik hier om naar de website van de huurcommissie te gaan.

De huurverhogingsbrief is te laat verstuurd
Een voorstel om de huur per 1 juli te verhogen ontvangt u voor 1 mei. Ontving u het voorstel na 1 mei en kunt u dit aantonen dan voldoet dit niet aan de wettelijke eisen.

Er staat een fout in de huurverhogingsbrief
Als er fouten in de huurverhogingsbrief staan, zoals een onjuiste ingangsdatum of huurprijs, dan kunt u schriftelijk bezwaar tegen de huurverhoging maken.

Huurbevriezing

Kwam u vorig jaar in aanmerking voor een éénmalige huurverlaging, dan blijft uw netto huur hetzelfde. Wij verhogen wij uw netto huur per 1 juli 2022 niet.

Verbeteren of renoveren wij uw woning dit jaar en staat hier een projecthuurverhoging tegenover? Hierover ontvangt u een aparte brief van ons.

Klopt het dat de Belastingdienst mijn inkomen doorgaf?

Klopt, wij hebben toestemming gekregen van de overheid om uw inkomen over 2020 op te vragen voor de jaarlijkse huurverhoging doormiddel van een code.

Gebreken aan de woning

Voor reparaties kunt u altijd een verzoek indienen via onze afdeling Klant & Service. Wij komen dan bij u langs en proberen het gebrek dan te verhelpen. Bij ernstige onderhoudsgebreken kunt u het formulier "melding gebreken woning" indienen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Huurcommissie.