Huuraanpassing 2023


Huurverhoging

De overheid bepaalt jaarlijks met hoeveel procent wij de huren maximaal mogen verhogen. Voor 2023 is de maximale toegestane huurverhoging 3,1% voor sociale huurwoningen. Wij verhogen de huren dit jaar met 2,6% (CAO-loonontwikkeling min 0,5%). Dit percentage geldt voor huurders met een (gezamenlijk) bruto jaarinkomen tot en met € 48.836 in 2021.


Ligt uw (gezamenlijk) bruto jaarinkomen in 2021 boven € 48.836? Dan verhogen wij uw netto huur met € 30 of € 60 per maand. Op deze pagina leest u meer over huurverhoging voor inkomens boven € 48.836.

Huurders van vrije sector huurwoningen vinden hier meer informatie over de huurverhoging.

Huurverlaging

Misschien heeft u er al over gehoord of gelezen: dit jaar gaat voor sommige huurders de huur omlaag. Op deze pagina leest u hier meer over.

Huurbevriezing

Dit jaar is geen landelijke huurbevriezing. Sommige huurders ontvangen dit jaar geen huurverhoging. De reden dat wij geen huurverhoging vragen verschilt per huurder.


Veelgestelde vragen


Uw nieuwe huurprijs betalen
  • Betaalt u via automatische incasso, dan hoeft u niets te doen. Wij passen het bedrag aan.
  • Betaalt u met periodieke overboeking, pas dan zelf het bedrag aan bij uw bank.
  • Betaalt iemand anders uw huur, bijvoorbeeld SoZaWe of gemeentelijke Kredietbank? Geef dan uw nieuwe huurbedrag direct door aan degene die de huur voor u betaalt.
Huurtoeslag

Ontvangt u nu geen huurtoeslag? Controleer opnieuw of u hier recht op heeft! Maak een proefberekening op de website van de Belastingdienst en vraag alsnog huurtoeslag aan met uw DigiD in Mijn Toeslagen op de website van de Belastingdienst.

Ontvangt u al huurtoeslag? De Belastingdienst verwerkt uw nieuwe huurprijs pas bij de definitieve berekening van uw toeslag begin 2024. U kunt ook eerder zelf een aangepast voorschot aanvragen. Ontvangt u in juni 2023 huurtoeslag, dan krijgt u dat waarschijnlijk ook na de huurverhoging. Wijzigt er iets in uw huishoudsituatie of gezinsinkomen, geeft u dat dan ook altijd direct door in Mijn Toeslagen.

Bezwaar maken

In een aantal gevallen kunt u bezwaar maken tegen het voorstel voor de huurverhoging. Kijk hiervoor op de website van de Huurcommissie. U vindt daar ook de wettelijke redenen waarop u bezwaar kunt maken.

Redenen van bezwaar:

De netto huur wordt hoger dan wettelijk toegestaan
Wij mogen uw netto huur niet meer verhogen dan met 2,6%.

De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs. De huurprijs van uw sociale woning mag niet hoger worden dan het maximale huurbedrag volgens het puntensysteem. Komt uw netto huur door de huurverhoging boven het maximale huurbedrag, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen de huurverhoging. Wilt u weten welke maximale huur voor uw woning geldt, logt u dan in met uw account op onze website. U kunt hier ook een account aanmaken.

Er loopt een zaak bij de Huurcommissie
Wij mogen uw huur niet verhogen als de Huurcommissie een tijdelijke huurverlaging uitsprak vanwege ernstige onderhoudsgebreken aan uw woning en deze nog niet zijn verholpen. Dit geldt ook als er bij de Huurcommissie al een procedure loopt op grond van onderhoudsgebreken.
Is uw huur toch verhoogd? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen de huurverhoging. Klik hier om naar de website van de Huurcommissie te gaan.

Is er geen lopende procedure of uitspraak van de Huurcommissie, dan kunt u geen bezwaar maken tegen de huurverhoging vanwege onderhoudsgebreken. Wilt u een reparatie doorgeven of heeft uw woning ernstige onderhoudsgebreken, klik dan hier.

De huurverhogingsbrief is te laat verstuurd
Een voorstel om de huur per 1 juli 2023 te verhogen, ontvangt u voor 1 mei 2023. Ontvangt u het voorstel na 1 mei 2023 en kunt u dit aantonen, dan voldoet dit niet aan de wettelijke eisen.

Er staat een fout in de huurverhogingsbrief
Als er fouten in de huurverhogingsbrief staan, zoals een verkeerde ingangsdatum of huurprijs, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen de huurverhoging.

In bovenstaande gevallen kunt u bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging. Hiervoor gebruikt u het 'bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging' op www.huurcommissie.nl. U vindt daar ook de wettelijke redenen waarop u bezwaar kunt maken.

Het ingevulde formulier met de gevraagde bijlagen stuurt u vóór 1 juli 2023 naar huuraanpassing@havensteder.nl, via ons contactformulier of via de post naar Havensteder, t.a.v. huurverhoging 2023, Postbus 1612, 3000 BP Rotterdam.

Klopt het dat de Belastingdienst mijn inkomen doorgaf?

Klopt, van de Belastingdienst hebben wij toestemming gekregen om uw inkomen over 2021 op te vragen voor de jaarlijkse huurverhoging door middel van een code.

Gebreken aan de woning

Voor reparaties kunt u altijd een verzoek indienen via onze afdeling Klant & Service. Wij komen dan bij u langs en proberen het gebrek dan te verhelpen.