Onze missie

Havensteder is sterk in huisvesting voor mensen met een beperkt inkomen of een kwetsbare positie in de Stadsregio Rotterdam.
Dat betekent onder meer dat we:

  • betaalbare woningen bieden, die we goed en duurzaam onderhouden en waar mensen prettig wonen.
  • waar mogelijk, samenwerken met anderen. Met bewoners, maar ook met bijvoorbeeld organisaties in de wijk en de gemeente.
  • efficiënt en zakelijk werken, met hart voor onze klanten.
  • open zijn over onze besluiten en het waarom daarvan. En dat we integer werken.
  • onze financiële huishouding op orde houden: rekenen met structurele inkomsten en stevig risicomanagement.